مشکلات تامین نهاده مرغداران بررسی شود

مشکلات تامین نهاده مرغداران بررسی شود
مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران گوشتی همدان در گفتگویی با اشاره به شیوع کروناویروس و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی در صنعت های مختلف، عنوان کرد:  با فراگیری ویروس کرونا، صنعت مرغداری نیز از تبعات و آسیب های  این امر در امان نبود و  تاثیرات منفی زیادی را طی این مدت تجربه کرد
سلطانی افزود: در آن مقطع تعاونی مرغداران همدان برای حمایت از تولید اقدام به خرید مرغ زنده بیشتر از قیمت بازار و کشتار و انجماد آن کرد. کشتار و انجماد این مرغ ها با توجه به ظرفیت انجماد کشتارگاه همدان انجام شد و به شرکت پشتیبانی تحویل داده شد.
وی با اشاره به وضعیت مرغداری ها در دوران کرونایی، عنوام کرد: در مقطع زمانی مورد اشاره، سقوط قیمت مرغ را به کمتر از  6 هزار تومان نیز شاهد بودیم، هر چند دولت در حمایت از مرغداران در این مقطع ورود پیدا کرد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر، تاثیرگذارترین حمایتی که دولت می تواند از مرغدار به عمل آورد، تامین نهاده و رفع مشکلات موجود در این حوزه است.
وی از مشکلاتی که در  تهیه سویا و ذرت یا به عبارتی نهاده های مصرفی مطرح در حوزه مرغداری وجود دارد، یاد کرد و گفت: در اینخصوص، تامین سویا با دردسر های بیشتری همراه است و گاه مرغدار با توجه به کاستی هایی که در این نهاده برای بهره مندی از آن روبروست، حاضر به  پرداخت قیمتی افزون و چند برابری شده است.
اکنون قیمت کنجاله سویا به قیمت بیشتر از 10 هزار تومان در هر کیلو رسیده است و این در حالی است که قیمت مصوب آن 2700 تومان است.
مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران گوشتی همدان با بیان اینکه دولت در وضعیت فعلی  در تامین نهاده مورد نیاز مرغدار با مشکلاتی مواجه است، عنوان کرد: قیمت نهاده باید مصوب شود چرا که اگر این امر محقق نشود مرغداران در وضعیتی جبری همانگونه که اکنون عمل می کنند از بازاری غیر رسمی یا به عبارتی بازار آزاد نهاده خود را با بهایی گران خریداری می کنند.
سلطانی با اشاره به موارد مذکور، استمرار در تامین نهاده مورد نیاز  توسط مرغداران از بازار غیررسمی را اسباب افزایش قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار خواند و افزود: افزایش قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار با توجه به اعمال قیمت مصوب یا دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار می تواند به آرامی فرایند تولید را با آسیب جدی مواجه کند.
وی تصریح کرد: مرغداران از وضعیت موجود رضایت ندارند و این امر اسباب فعالیت حداقلی مرغداری ها را رقم خواهد زد و آن ها را با اتمام فعالیت و تعطیلی همراه خواهد کرد. وی استمرار وضعیت موجود را عامل  افزایش نارضایتی جامعه مرغداران و در پی آن  آغاز تنش و نارضایتی اجتماعی  در صورت کاهش فعالیت مرغداران عنوان کرد. مدیر عامل تعاونی مرغداران گوشتی همدان  با اشاره به اقداماتی که از سوی تعاونی جهت اطلاع نهاد های مرتبط از وضعیت این بخش از صنعت صورت گرفته است، گفت: در اینخصوص مکاتباتی با ارگان ها و نهاد های مرتبط و بالادستی از اتحادیه، سازمان جهاد، استانداری و ... انجام شده است اما تاکنون  نتیجه مورد انتظار اتفاق نیفتاده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com