مشخصات امتیازهای بدنی در داخل یک گله

مشخصات امتیازهای بدنی در داخل یک گله
امتیاز بدنی می تواند مانند یک تانک ذخیره سوخت باشد بطوریکه گاوها در طول دورانی که نیاز مبرم به مقادیر بالای انرژی دارند، از این ذخیره استفاده می نمایند و به همین دلیل وضعیت بدنی آنها تقلیل می یابد. در ضمن در طول دورانی که انرژی کمتری نیاز دارند مانند اواخر دوره شیردهی ذخایر بدنی را دوباره پر می کنند. شما می توانید با اطمینان، آن ذخایر را توسط بازدید مرتب وضعیت بدنی گاوها، زیر نظر داشته باشید.
ثانیا در مقایسه با تشخیص فحلی به زمان کمتری نیاز دارد.
همانطوری که شمارش سلول های بدنی جهت تعیین ورم پستان مخفی مورد استفاده قرار می گیرد؛ امتیازبندی وضعیت بدن نیز می تواند جهت تشخیص مشکلات تغذیه ای تحت بالینی که با تولید مثل در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
امتیاز بدنی هر گاو بطور انفرادی؛ فورا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما قدرت حقیقی امتیاز بدنی سودی است که از روش های ارزیابی گله حاصل می شود.
با این حال امتیاز بدنی بطور وسیع توسط تولید کنندگان و مشاوران گله ها انجام نشده است. عقاید متضادی در رابطه با سیستم امتیازدهی صحیح وجود دارد؛ اما مطلوب ترین زمان و فراوانی تعیین امتیاز بدنی و نسبت گاوهایی که امتیاز بدنی آنها باید تعیین شود؛ مشخص شده است.
به هر حال تحقیق اخیر تلاش هایی بوده که تعدادی از این مفهوم ها را نشان دهد. یک سیستم نمره دهی بدنی یکنواخت در سال 1989 بوجود آمده است. در این سیستم گاوهای هلشتاین امتیازی از شماره 1 تا 5 می گیرند و در بین این ارقام 0/25 واحد نیز در نظر گرفته می شود.
امتیاز 1 برای گاوهای خیلی لاغر و امتیاز 5 برای گاوهای خیلی چاق در نظر گرفته شده است. سیستم شرایط بدنی پایه و اساس اکثر روش های امتیاز دهی می باشد.
یک سیستم ساده تری در سال 1994 توسط جیم فرگوسن از دانشگاه پنسیلوانیا بوجود آمده است. این سیستم اساسا تمرکز دارد بر روی نگاه کردن قسمت های خاصی از بدن گاو و روش امتیاز دهی آن با روش قبلی مطابقت دارد (از 1 تا 5).
این سیستم پیشرفته؛ امتیازی قابل اطمینان را در مقیاس 0/25 واحد بین امتیاز 2/5 تا 4 تهیه کرده است. امتیازهای زیر 2/5 و بالای 4 فقط می تواند با تخمین 0/5 واحد مجزا شوند. به منظور کمک در تعیین امتیازدهی گاوها؛ یک چارت مخصوصی توسط سیستم فرگوسن مشخص شده است.

امتیاز به طرف وقایع خاص...     
چه موقع بهترین زمان برای تعیین امتیاز بدنی دام ها می باشد؟
نظریات متفاوت هستند؛ اما مدت زمان و مرتب انجام دادن آن مهم است. امتیاز دهی گاوها در طول وقایع منظمی چون: زمان زایمان، تست رحمی، هنگام اولین تلقیح، زمان تست آبستنی و دوباره هنگام شروع دوره خشکی به نظر می رسد منطقی باشد.
اگر شما می خواهید کار امتیازدهی بدن گاوها را بطور جدی دنبال کنید؛ بهتر است یک نفر را که از قدرت فکری خوبی برخوردار باشد؛ داشته باشید. در کنار داشتن یک استعداد جهت امتیاز دهی گاوها، مطمئنا یک نفر دیگر جهت ثبت و نگه داری رکوردها را می طلبد.
نمره وضعیت بدنی می تواند بطور وسیع اطلاعات مفیدی به شما بدهد خصوصا هنگام تاسیس گله یا هنگامی که مشاوران یا دامپزشکان سرگرم حل مشکلات بهداشتی گله هستند.

مشاوران و دامپزشکان در هنگام امتیازدهی گاوها چه چیزی را باید داشته باشند؟
قاطعیت در تصمیم گیری هنگام امتیازدهی مهم است. گاوها باید در یک مرحله کلیدی از دوره شیردهی امتیازدهی شوند. امتیازدهی گاوها هنگامی که توسط دامپزشک تست رحمی می شوند، از ارزش کمی برخوردار است. امتیازهای قبل از زایمان جهت تصمیم گیری درباره شرایط گاوها در هنگام زایمان و پس از آن مورد نیاز هستند.

مدت زمان لازم بین هر نوبت امتیاز دهی...  
وقتی تغذیه گاوها دچار نوسان می گردد و یا گاوها با مشکلاتی روبرو می شوند؛ امتیاز بندی وضعیت بدنی گاوها کار مشکلی است. چنانچه بین هر نوبت امتیازدهی 30 روز فاصله باشد می تواند به شما خیلی کمک کند. در سال 1994 محققین دانشگاه میشیگان، نمره دهی شرایط بدنی مربوط به 372 راس گاو هلشتاین را در یک گله بلافاصله هر 30 روز یکبار در خلال دوره شیردهی آنها ارزیابی کردند. در طول اولین بازدید 70% گاوها تعیین امتیاز بدنی شدند.
نتیجه کار  آنها این بود که میانگین امتیاز شرایط بدنی گاوها در خلال دوره شیردهی و دوره خشکی هر 30 روز یکبار می تواند تغییر یابد.
موضوع مرتبط با این بحث این است که امتیاز بندی بدن گاوها در یک نوبت بازدید نمی تواند تغییرات وضعیت بدنی آنها را با توجه به فصول و سنین مختلف و یا هنگام نوسانات مختلف تغذیه ای بخوبی نشان دهد. تصور آنهایی که فقط در یک نوبت امتیازبندی می کنند، بر آن است که گاوهایی که هر 30 روز یکبار تعیین وضعیت بدنی شده اند و در ماه گذشته امتیاز متوسط داشته اند، با گروه متناظر خود که در ماه جاری تعیین وضعیت بدنی شده اند؛ مشابه هستند و این فرضیه همیشه صحیح نیست.
در دیگر تحقیقات؛ محققین دانشگاه واشینگتن نمره دهی بدنی تمام گاوهای یک گله 305 راسی را بمدت 2 سال در هر 30 روز یکبار تعیین کردند. تاریخ امتیازدهی آنها با تست های مرکز اصلاح نژاد گله های آمریکا در هر ماه همزمان بود. سیستم امتیازدهی ماهیانه می تواند تصویر کلی از عملکرد گله ارایه نماید و نتیجه این امتیاز بندی مستقل از وقایع مدیریتی است. این اطلاعات می تواند به راحتی به منظور تشخیص و پیشگیری از مشکلات بهداشتی گله مورد استفاده قرار گیرد.
به منظور دسترسی به نتایج معتبر و قابل قبول؛ اطلاعات کلی گله و دستجات مختلف تولیدی مورد نیاز است تا در اعلان نتایج در نظر گرفته شوند. در حالیکه اکثر تحقیقات در گله هایی با بیش از 350 راس گاو انجام شده است؛ محققان دانشگاه میشیگان کمتر از نصفی از گله هایی را که مورد نیاز بود با 95% اطمینان پذیری در هر 30 روز یکبار در طول دوره شیردهی و دستجات مختلف تولیدی ارزیابی امتیاز شرایط بدنی کردند.
در گله هایی کوچک تر؛ مهم ترین کار آن است که تمام گله بجز تلیسه های نزدیک زایمان را تعیین امتیاز بدنی کنیم. تعیین وضعیت بدنی گله از طریق تست مرکز اصلاح نژاد گله های آمریکا به شما کمک می کند که بین نتایج ارزیابی شرایط بدنی و اطلاعات تولید رابطه برقرار کنید.  

امتیاز دهی در گله هایی با تعداد کمتر از 100 راس گاو ...  
در اینجا می پردازیم به چگونگی کارکرد این سیستم بر روی یک گله شیری. هفت دسته استراتژیک به تعداد 80 الی 90 راس گاو شیری در ایالت اوهایو  ارزیابی شدند.
سه دسته اول (گاوهای خشک؛ انتظار زایمان؛ گاوهای تازه زا از یک تا سی روز پس از زایمان) هر 30 روز یکبار ارزیابی شدند.
چهار دسته بعدی شامل: دسته 31 تا 100 روز پس از زایمان؛ 101 تا 200 روز پس از زایمان؛ 201 تا 300 روز پس از زایمان و گاوهای بالاتر از 300 روز از زایمان به ترتیب در مراحل شیردهی بودند. درحالیکه این دسته بندی ها با نظریه امتیاز بندی در یک نوبت بازدید مناسبت هایی دارد؛ در مدیریت گله نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.  
هنگامی که امتیازات را بدست آوردید؛ مدت زمانی  را جهت ثبت اطلاعات در نظر بگیرید. ثبت مکرر و پشت سر هم اطلاعات عمل نمره دهی به شرایط بدنی را بی تاثیر خواهد کرد.  
هدف از بررسی اطلاعات حاصل از نمره دهی وضعیت بدنی تمایل به سمت کشف اطلاعات تازه می باشد. مشکلات بهداشتی و تولید مثلی می تواند بخوبی پیشگیری شود. چنانچه این اطلاعات در ابتدای هر مرحله کشف شود؛ کشف به موقع مشکلات شاید بزرگترین دلیل جهت صرف وقت برای تعیین نمره دهی شرایط بدنی گاوها باشد. زیرا از زمانیکه یک مشکل برای گاو ایجاد می شود؛ بسیاری از مشکلات دیگر می تواند به دنبال آن بوجود آید.
عارضه کبد چرب یک وضعیتی است که در اثر چاقی بیش از اندازه گاوها بوجود می آید.
هنگامی که یک گاو خیلی چاق می شود، او به سمت بیماری های تولید مثلی نیز پیش می رود. مشکلات تولید مثلی در تمام طول دوران شیردهی بوجود می آیند و گاو ممکن است افزایش وزن پیدا کند. این چنین گاوهای سنگینی که وضعیت بدنی آنها تغییر پیدا نمی کند، حتی در دوره شیردهی بعدی نیز دچار مشکلات سلامتی خواهند شد و سیکل غیر موثر جنسی برای چنین گاوهای چاقی  ادامه می یابد.  
به منظور بهره برداری از امتیازهای بدنی؛ گاوها را به هفت دسته استراتژیک تقسیم بندی کنید. این گروه ها می تواند شامل گاوهای خشک (ابتدای دوره خشکی)؛ گاوهای انتظار زایمان و نزدیک زایمان، گاوهای تازه زا از یک تا سی روز شیردهی؛ گاوهایی که در پیک تولید هستند (از 31 تا 100 روز شیردهی)؛ گاوهایی که در اواسط دوره شیردهی هستند (از 101 تا 200 روز شیردهی) و گاوهایی که در انتهای دوره شیردهی هستند (از 201 تا 300 روز شیردهی) و گاوهایی که به سمت خشکی می روند (بیش از 300 روز شیردهی) باشند.  
بعد از اینکه دسته بندی را ایجاد کردید؛ میانگین نمره بدنی و روزهای شیردهی گاوها را محاسبه کنید. دسته بندی گاوهای شیرده مشابه با مرحله پروفیل شیردهی خواهد بود که در رکوردهای مرکز اصلاح نژاد دام های آمریکا در نظر گرفته می شود و شما قادر خواهید بود که به همین روش کار را ادامه دهید.

تهیه و تدوین: مهندس قاسم خلیل پور
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com