نگاهی به صنعت پرورش شترمرغ
مستند پرنده بزرگ

این فیلم به مسائل پرورش شترمرغ از زمان تخم گیری تا انتهای پرورش می پردازه و در حاشیه و انتهای آن از فواید و محصولاتی که می توان از این پرنده مفید به دست آورد می گوید. دیدن این مستند برای دوستداران پرورش شترمرغ مفید می باشد
 
کلمات کلیدی پرورش شترمرغ شترمرغ
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com