مرغ طبق مصوبه تنظیم بازار در گلستان عرضه شد

مرغ طبق مصوبه تنظیم بازار در گلستان عرضه شد
مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام گلستان از توزیع مرغ منجمد و گرم براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در فروشگاه های سراسر استان خبر داد.
محمد رضا جامی گفت: در راستای تنظیم بازار، مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم 6900 تومان عرضه شده است.
وی با یادآوری عرضه مرغ گرم به قیمت هر کیلوگرم 9600 تومان در استان، اشاره ای به میزان مرغ منجمد عرضه شده در فروشگاه ها و بازار نکرد.
گلستان یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و نیاز بسیاری از استان های دیگر را نیز تامین می کند.
به گفته استاندار گلستان در این استان حدود یکهزار واحد مرغداری فعال است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com