مرغداری های پرخطر استان خراسان جنوبی شناسایی می شوند

مرغداری های پرخطر استان خراسان جنوبی شناسایی می شوند
مرغداری های پرخطر استان خراسان جنوبی با هدف پیشگیری از معضلات بهداشتی شناسایی می شوند.
علیرضا رفیعی پور که در دفتر نجفی سرپرست شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی سخن می گفت، از عدم توجه برخی مرغداران به مسایل بهداشتی انتقاد کرد و گفت: سوء مدیریت برخی از تولیدکنندگان سبب بروز بیماری های واگیر طیور می شود که علاوه بر تحمیل ضرر و زیانهای اقتصادی به مرغدار ،سبب معضلات بهداشتی جدی برای واحدهای مجاور می شود.
وی افزود: با همکاری بانک کشاورزی ،اتحادیه مرغداران و مراکز تخصصی دامپزشکی مرغداریهای پرخطر شناسایی و جوجه ریزی در این واحدها محدود خواهد شد.
وی اهمیت مسایل آموزشی به تولیدکنندگان را در کاهش بیماری ها مهم ارزیابی کرد و گفت:اگر به حوزه آموزش مرغداران توجه نشود و مرغداران در مبحث تولید و پرورش به صورت سطحی و غیر کارشناسی عمل کنند، نتیجه آن بروز مشکلات عدیده بهداشتی، کاهش تولید و پرداخت غرامت های گزاف می شود.
در ادامه این دیدار نجفی سرپرست شعب بانک کشاورزی استان گفت: هر ساله صندوق بیمه کشاورزی مبالغ هنگفتی را بابت غرامت به مرغداریهای دارای تلفات پرداخت می کند که باید با همکاری دامپزشکی و تشکلهای مرتبط به راهکار مناسبی در کاهش این هزینه ها دست یابیم.
وی اظهار امیدواری کرد: با آموزش تولیدکنندگان و تشویق آنها به استفاده و بهره گیری از روشهای نوین پرورش، با وحدت رویه به یک نقطه مشترک در حفظ صنعت پرورش طیور و افزایش ضریب تولید برسیم.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com