رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان پاوه:
مرغداران کل مرغ تولید شده شان را باید به کشتار گاه ها تحویل دهند

مرغداران کل مرغ تولید شده شان را باید به کشتار گاه ها تحویل دهند
اردشیر صفیعی گفت: مرغداران باید کل مرغ تولید شده شان را به کشتار گاه ها تحویل دهند.
اردشیر صفیعی با اشاره به وضعیت دامدارهای شهرستان پاوه اظهار داشت: دامدارها به دو نوع صنعتی و کوچک روستایی تقسیم می شوند؛ که نهاده های موردنیاز واحدهای صنعتی از طریق اتحادیه دامداران استان تامین می شود؛ تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای کوچک روستایی نیز درحال ساماندهی است.
 رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان پاوه افزود: واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز پس از اخذ مجوز جوجه ریزی از اداره دامپزشکی وحمل جوجه به محل مرغداری کل نهاده موردنیاز خود را شامل ذرت و سویا از طریق سامانه بازارگاه خرید و حمل می کنند ودر پایان دوره پرورش موظف هستند کل مرغ تولیدی خود را به کشتارگاهها مجاز استان تحویل دهند.
صفیعی گفت: فرایند حمل مرغ به کشتارگاهها تحت نظارت اداره دامپزشکی با ثبت محموله ها در سامانه قرنطینه آن اداره صورت گرفته که پس از تحویل به کشتارگاه توسط نماینده دامپزشکی مستقر در کشتارگاه اهلیه محموله تایید می شود، بدیهی است تامین نهاده موردنیاز برای دوره بعدی پرورش منوط به تحویل و تایید تخلیه در کشتارگاه است.
وی  بازدید دوره ای از مرغداریها و دامدارها را به منظور پایش نهاده های تحویلی از دیگر فعالیت های مدیریت عنوان کرد و افزود: این بازدید ها در معیت نمایندگان صنعت معدن تجارت وتعزیرات و دامپزشکی و جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com