مرغداران زیر فشار پاسکاری دو وزارتخانه

مرغداران زیر فشار پاسکاری دو وزارتخانه
مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: زمانی که مسئولیتهای بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد، تمام سیستم به هم ریخت و دو مسئولیتی شدن و به عبارتی دو وزارتخانه ای شدن وظایف، نظم و ترتیب توزیع و تامین نهاده ها را به هم زد و در این میان مرغداران متحمل خسارت های بسیاری شدند.
محمدعلی کمالی سروستانی در پاسخ به این سوال که وضعیت توزیع نهاده ها در واحدهای تولید مرغ گوشتی به چه صورت است؟ گفت: توزیع نهاده های مورد نیاز طیور از ابتدای سال نامنظم، ناکافی و ناعادلانه بوده است و نهاده متناسب با نیاز مرغداران در زمان مناسب به دستشان نرسیده و همین موضوع چالشهای بسیاری در صنعت ایجاد کرده است، زیرا تولید عملی مداوم است و نهاده نیز بایستی به صورت مداوم دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه روش توزیع نیز باعث تاخیر در تحویل به موقع نهاده ها شده است، گفت: حتی نهاده هایی که قرار بود به صورت دولتی در اختیار مرغداران قرار گیرد نیز قرار نگرفت و  شرایط پیش آمده، مرغداران را به بازار آزاد و بازار سیاه هدایت کرد که نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید به دنبال نداشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه کدام وزارتخانه (صمت و جهادکشاورزی) در این موضوع وظایف خود را به خوبی انجام نداده است؟ اظهار کرد: در مورد اینکه کدام وزارتخانه وظایف خود را به درستی انجام نداده است می توان گفت از زمانی که مسئولیتهای بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تمام سیستم به هم ریخت و دو مسئولیتی شدن و به عبارتی دو وزارتخانه ای شدن وظایف نظم و ترتیب توزیع و تامین نهاده ها را به هم زد.
وی تصریح کرد: وزارت صمت از یک طرف مسئول تامین نهاده بود واز طرفی بایستی در کار توزیع هم دخالت می کرد. به طور مثال به واردکننده اجازه می داد که به هرشکل می خواهد نهاده ها را توزیع کند و این موضوع در تولید مشکل ایجاد می کرد. همچنین میان وزارت جهادکشاورزی و صمت  مشکلاتی وجود داشت و مرتبا در رسانه ها از یکدیگر انتقاد می کردند؛ در حالی که این وسط تولیدکنندگان در حال ضرر بودند.

خوراک پرداز هزار دشت

کمالی سروستانی در ادامه گفت: تمام این مسائل باعث شد که از ابتدای آبان افزایش قیمت مرغ  داشته باشیم، زیرا بسیاری از مرغداران در مهرماه جرات جوجه ریزی نداشتند و تولیدکنندگان مرغ مادر نیز تخم مرغهای نطفه دار را به دستگاه نبردند تا جوجه تولید نشود. از طرفی میزان نهاده ای که تخصیص داده می شد کافی نبود و مرغی را که مرغداران بایستی ۴۵ روز نگهداری می کردند تا به وزن برسد، به اجبار ۴۰ روزه با وزن سبکتر به بازار فرستادند و همین امر نیز تعادل عرضه و تقاضا را برهم زد.

ایشان در پاسخ به اینکه آیا سامانه بازارگاه سامانه کارآمدی است و باعث شفافیت در توزیع نهاده ها شده است؟ گفت: از زمانی که سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی ایجاد شد معتقد بودیم شفاف سازی از بین رفته است، زیرا به عنوان تشکلی که حدودا ۸۰ درصد مرغداران را تحت پوشش داریم هیچ اطلاعی از نسبت و نحوه توزیع نهاده ها در دسترسمان نیست. به دنبال این بودیم که بدانیم چه میزان نهاده در استان ها توزیع شده است ولی هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
وی افزود: بزرگترین ایراد سامانه بازارگاه این است که دراین سامانه کل مسئولیت توزیع، نظارت و سیاست گذاری در اختیار دولت گذاشته شده است. یعنی دولت هم سیاست گذار است، هم اجرا می کند و هم مسئولیت نظارت را برعهده دارد و اتحادیه ها و تشکل ها را از وظایف اصلی خود دور کرده است. بازارگاه باید به گونه ای طراحی می شد که بخش دولتی وظایف سیاست گذاری، نظارت و مدیریت را انجام می داد و بخش اجرایی را به تشکل ها واگذار می کرد.
کمالی سروستانی در پایان گفت: بازار مرغ به نهاده ها وابسته است. مرغداران برای جوجه ریزی به میزان لازم آمادگی دارند. اگر نهاده تامین شود و تولیدکنندگان احساس امنیت کنند تولید مرغ افزایش می یابد و به تبع آن قیمت ها کاهشی خواهد شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com