مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برکنار شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برکنار شد
به دستور غضنفری، صدراله دولت از مدیرعاملی شرکت پشتیبانی امور دام برکنار شد.
به گزارش فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حکم جدیدی "مصیب محمدیان شمالی" را به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل جدید شرکت پشتبانی امور دام کشور منصوب کرد.
پیش از این صدراله دولت مدیرعاملی این شرکت را برعهده داشت.
مصیب محمدیان شمالی ،قبل از این حکم، مدیر کل امور استانهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود.
درپی بروز گرانی‌های اخیر، انتقادهایی از مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com