مدرن سازی تجهیزات بازرسی تولیدات تخم مرغ در امریکا

مدرن سازی تجهیزات بازرسی تولیدات تخم مرغ در امریکا
سازمان بازرسی و سلامت غذایی وزارت کشاورزی امریکا اعلام کرد که پس از تصویب لایحۀ بازرسی تولیدات تخم مرغ در کنگره در سال 1970 میلادی، برای اولین بار تصمیم دارد تا شیوه های بازرسی تولیدات تخم مرغ را مدرن سازی نماید.
ضوابط بازرسی فراورده های تخم مرغ در نهایت با الزامات بازرسی محصولات گوشت و مرغ همگام و هم سو است. آقای Paul Kiecker مدیر سازمان بازرسی و سلامت غذایی اذعان داشت: "اینکه کارخانجات تولیدی فراورده های تخم مرغ را ملزم به برقراری ضوابط سلامت و ایمنی ای مشابه با تولیدات گوشت و مرغ کنیم قدم بزرگی در راستای مدرنیزه کردن بازرسی تولیدات محسوب می گردد. سازمان بازرسی و سلامت غذایی در راستای حفظ سلامت عموم همواره در تلاش است تا از بیماری های ناشی از مواد غذایی پیشگیری کند."

سازمان بازرسی و سلامت غذایی به آزمایشات لازم برای تشخیص سالمونلا و لیستریا مونوسیتوژن در فراورده های تخم مرغ همچنان ادامه می دهد. این سازمان اعلام می دارد کارخانجاتی که فراورده های تخم مرغی آمادۀ مصرف دارند و تولیدات آنها با استانداردهای سلامت غذایی برابری می کند، مغایرتی با قوانین نهایی این سازمان نخواهند داشت.
تحت روش تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی یا (HACCP) کارخانجات قادر خواهند بود که به بهترین سیستم سلامت غذایی متناسب با تجهیزات خود دست یابند. علاوه بر این با حذف ضوابط مقرر، کارخانجات تولید فراورده های تخم مرغ اشتیاق لازم برای ابداع و نوآوری در جهت ارتقاء سلامت غذایی را به دست می آورند.
همچنین سازمان بازرسی و سلامت غذایی یک هیأت نظارتی برای تولیدات جایگزین تخم مرغ و فراورده های خشک و منجمد در نظر گرفته که منجر به ارتقاء استاندارد غذایی فعلی می گردد.
این سازمان ضوابط مربوط به واردات و بازرسی تولیدات تخم مرغی خارجی را در راستای قوانین مربوط به واردات محصولات گوشت و مرغ دقیق تر تنظیم نمود.   

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com