محصول مازاد مرغداران استان مرکزی به صورت تضمینی خریداری می شود

محصول مازاد مرغداران استان مرکزی به صورت تضمینی خریداری می شود
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان مرکزی گفت:محصول مازاد مرغداران این استان با توجه به افزایش تولید مرغ در ماه های اخیر به صورت تضمینی توسط این شرکت خریداری می شود.
جعفری افزود: قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم مرغ 48 هزار ریال تعیین شده است.
وی اظهار کرد: جوجه ریزی با توجه به توزیع مطلوب نهاده ها در دوره قبل باعث کاهش قیمت مرغ در بازار شده است.
مدیر پشتیبانی امور دام استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای پرداخت وجه نقد و تحویل نهاده به جای مرغ مازاد وجود دارد.
جعفری تاکید کرد: بیش از 80 درصد از مرغ مازاد خریداری شده در استان جهت تنظیم بازار ذخیره و در مواقع ضروری به استان های هم جوار صادر می شود.
هم اکنون وضعیت انبارهای نهاده استان مرکزی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچگونه کمبودی برای مرغداران در تامین نهاده وجود ندارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com