مجلس نژاد آرین را به نتیجه خواهد رساند

مجلس نژاد آرین را به نتیجه خواهد رساند
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دنبال این هستیم که مرغ نژاد آرین مجدد بتواند احیا و نقش خود را در بازار ایفا کند و مجلس این موضوع را تا رسیدن به یک سرانجام مطلوب و مقصود رها نخواهد کرد.
سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر لزوم احیای مجدد مرغ لاین یا نژاد آرین در کشور تاکید کرد.
وی افزود: متاسفانه مرغ لاین یا نژاد آرین به دلائل مختلف در کشور مورد غفلت و فرا موشی قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: مرغ نژاد آرین به عنوان یک سرمایه ملی باید دوباره احیا تا بتواند نقش خود را در بازار ایفا کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جزو معدود کشور‌های دارنده مرغ لاین به نام «آرین» است که می‌تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضرامنیت غذایی کشور به شدت وابسته به خارج است، افزود: نهاده‌های دامی و کشاورزی از کشورهای وارد می‌شود که همسو با جمهوری اسلامی ایران نبوده یا کشورهای هستند که تحت نفوذ شدید دشمن قرار دارند.
ساداتی نژاد اظهارداشت: یکی از موضوعات محوری که در کمیسیون کشاورزی مدنظر است به عنوان اولویت اصلی بحث امنیت غذایی است یعنی بتوانیم حداکثر غذا مورد نیاز مردم را در داخل تولید کنیم.
وی گفت: با توجه به تحریم‌ها خودکفایی در تولید مرغ لاین اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه امروز مرغ اجداد وارداتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزود: مرغ نژاد آرین بین 1,6 تا 1.8 کیلوگرم و مرغ نژاد راس انگلیسی 2.5 کیلوگرم وزن می‌گیرد.
وی اظهارداشت: وقتی مرغ وزن می‌گیرد میزان چربی آن بالا می‌رود که مورد استفاده نیست و دور ریخته می‌شود.
ساداتی نژاد گفت: این هم به دولت که تامین کننده نهاده یارانه ای در بازار است ضرر می رساند و هم برای مصرف کننده ها از نظر سلامتی توصیه نمی شود.
وی افزود: وزن مرغ سایز و سالم بین 1,6 تا 1.8 کیلوگرم است که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد مصرف قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که مرغ نژاد آرین مجدد بتواند احیا و نقش خود را در بازار ایفا کند.
وی یادآورشد: نگاه وزیر جهاد کشاورزی نسبت به احیا و توسعه مرغ لاین یک نگاه حمایتی است در ضمن مجلس هم این موضوع را تا رسیدن به یک سرانجام مطلوب و مقصود رها نخواهد کرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com