مجلس اجرای ناقص قانون درباره تامین و توزیع نهاده‌های دامی را بررسی کند

مجلس اجرای ناقص قانون درباره تامین و توزیع نهاده‌های دامی را بررسی کند
تصویر:زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نماینده تهران در مجلس از هیات رئیسه مجلس خواست اجرای ناقص قانون در ارتباط با تأمین و توزیع نهاده‌های دامی توسط وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار را با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی بررسی کند.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ارسال نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس از آنان خواست عدم رعایت موارد قانونی و اجرای ناقص قانون در ارتباط با تأمین و توزیع نهاده های دامی توسط وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار را با اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی بررسی کند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
در اعمال در اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به دلیل عدم رعایت موارد قانونی و اجرای ناقص قانون در ارتباط با تأمین و توزیع نهاده های دامی توسط وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دستور فرمایید موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و اقدام لازم در زمینه های ذیل صورت پذیرد:

1- تخصیص ارز به خواست که باعث ایجاد انحصار شده است
2- عدم نظارت بر ترخیص به موقع کالای مورد نظر
3- عدم نظارت بر توزیع کالا و نهاد به ذینفعان اصلی اعم از تولید کننده و مصرف کننده
4- عدم برخورد با تصمیم گیرندگان غیر یا فراقانونی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی
5- عدم کارایی سامانه های ادعایی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی
6- عدم نظارت بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی جهت دسترسی مردم
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com