متخلفان حوزه نهاد‌ه‌های دامی به تعزیرات معرفی شدند

متخلفان حوزه نهاد‌ه‌های دامی به تعزیرات معرفی شدند
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه در توزیع نهادهای تخصیص یافته مشکلی نداریم گفت: مشکلی که وجود دارد کمبود نهاده‌ها است.
جواد تاراسی; با اشاره به تعداد مرغداریها براساس پراکنش استان متناسب است اظهار کرد: پایدار تولید تقریبا در استان زنجان اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت استان زنجان در تولید مرغ نسبت به سایر استانها بهتر است تصریح کرد: سهمیه ابلاغی نهاده‌های دامی تا به امروز تخصیص یافته است.
رئیس جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه نهاده‌های تخصیص یافته تنها ۳۰ درصد نیازهای دامداریهای استان را تامین می کند افزود: توزیع نهاده‌ها براساس میزان جوجه ریزی مرغداریها انجام می‌شود.
وی در مورد موضوع مطرح شدن توزیع نهاد به صورت ناعادلانه ابراز کرد: این موضوع حقیقت ندارد و توزیع نهاده‌های تخصیص یافته به صورت صحیح انجام می‌شود.
تاراسی عنوان کرد: در حال حاضر در استان زنجان مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی وجود ندارد اما در خصوص تامین نهاده کمبود داریم و این موضوع چندین ماه است در استان همانند سایر استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه براساس پایش‌های انجام شده وضعیت استان زنجان نسبت به سایر استانها بهتر است افزود: متخلفان این حوزه هم به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
رئیس جهاد کشاورزی زنجان در مورد علت افزایش قیمت تخم مرغ تا ۴۰ هزار تومان در زنجان گفت: بخشی از علت افزایش قیمت‌ها مربوط به نهاده‌ها دامی است
 
کلمات کلیدی تخلف توزیع نهاده
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com