لزوم نگاه اقتصادی در سرمایه گذاری واحدهای تولید گوشت طیور

لزوم نگاه اقتصادی در سرمایه گذاری واحدهای تولید گوشت طیور
وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای سیاستگذاری زیر بخش دام و طیور اعلام کرد: سیاستگذاری در برنامه راهبردی تولید گوشت طیور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی با نگاه یک فعالیت اقتصادی و تجاری صورت پذیرد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای سیاستگذاری زیر بخش دام و طیور و در بررسی برنامه راهبردی تولید گوشت طیور کشور اعلام کرد:سیاستگذاری در برنامه راهبردی تولید گوشت طیور باید به گونه ای انجام شود که سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی گوشت طیور با نگاه یک فعالیت اقتصادی و تجاری صورت پذیرد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که موضوع اعمال مدیریت مطلوب، رقابت، بازار و سود واحد، توجه به شرایط و علایق مصرف کننده، بازارهای صادراتی در گرو مدنظر قرار دادن این سیاست در برنامه ریزی ها است، خاطرنشان کرد: در صورت بی توجهی به این سیاست ها، واحدها در تولید اقتصادی دچار مشکل می شوند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به «مدیریت تولید» در برنامه ریزی ها،اظهار داشت:مدیریت تولید در محصولات کشاورزی از جمله تولید گوشت طیور در تمام دنیا و بویژه کشورهای توسعه یافته جزو سیاست های اساسی کشاورزی به حساب می آید، به طوری که در برخی از این کشورها،گاهی سیاست افزایش و بعضی وقت ها سیاست عدم تولید اعمال می شود و در عوض هزینه های آن نیز به نوعی جبران می شود.
حجتی سپس با تاکید بر ضرورت یکپارچگی و زنجیره ای کردن تولیدات کشاورزی به عنوان یک گرایش عمومی، مدیران این وزارت را به مطالعه و بررسی بیشتر در این زمینه ملزم کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، بر لزوم ساماندهی واحدهای تولیدی موجود و بررسی و ارزیابی واحدهای تولیدی از جنبه های عملکرد، سوددهی، بهره وری و... تاکید کرد.
حجتی با اشاره به«فرصت» وجود بازار مصرف در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، توجه تولیدکنندگان به موضوع صادرات از منظر بازار و تجارت در برنامه راهبردی را ضروری عنوان و خاطرنشان کرد: دولت پشتیبانی و حمایت لازم در این زمینه به عمل خواهد آورد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com