قیمت فعلی تمام شده مرغ به هیچ وجه برای مرغداران به صرفه نیست

قیمت فعلی تمام شده مرغ به هیچ وجه برای مرغداران به صرفه نیست
حسن مهربانی یگانه شب گذشته  در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سیاست گذار تحلیلی از بازار و تولید ندارد. مرغداران به محض جوجه ریزی باید خوراک به آن‌ها تحویل داده شود، ولی حدود یکماه طول می‌کشد تا خوراک به دست مرغداران برسد که بر این اساس نیاز خود را باید از بازار تهیه کنند.
استاد دامپروری دانشگاه تهران ادامه داد: در صورت درست بودن این سامانه، سویای ۱۴ هزار تومانی و ذرت حدود ۴ هزار تومانی معنایی ندارد و سامانه بازارگاه استرس بسیار شدید را وارد کرده است.
مهربانی گفت: حدود ۶ ماه می‌شود که تولید کنندگان جوجه یکروزه با خطر رو به رو شده اند و تولید کنندگان اقدام به این کار نمی‌کنند.
وی درباره قیمت فعلی تمام شده مرغ گفت: این قیمت به هیچ وجه برای مرغداران به صرفه نیست و فروشندگان مرغ زنده حدود ۲۵۰۰ تومان زیان می‌دهند و مرغداران زیان سنگینی را متحمل می‌شوند. قیمت تمام شده‌ای که وزارت جهاد و وزارت صمت محاسبه می‌کنند غیر کارشناسی است.
مهربانی گفت: در ۶ ماهه گذشته، تولید جوجه کشور بیش از هزار میلیارد تومان زیان تصمیمات نادرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی را داده است.
وی درباره راهکار و سیاست درست در تولید افزود: باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com