قیمت تخم مرغ افزایش یافت

قیمت تخم مرغ افزایش یافت
با افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ توان مصرف کننده ها برای خرید کاهش یافته و به این شکل تولید کننده و مصرف کننده هر دو با هم خسارت می بینند.
ناصر بنی پور گفت: قیمت هر کیلو تخم مرغ حدود 600 تومان افزایش یافته و از 2700 تومان به حدود 3400 تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: با قیمت های جدید نهاده های دامی تولید بسیار مشکل شده و ادامه این روند تولید کننده ها را از تولید باز می دارد.
نبی پور با اشاره به نابه سامانی بازار نهاده های دامی در چند ماه اخیر اضافه کرد: دولت باید برای تولید کننده و همچنین مصرف کننده چاره ای بیاندیشد.
وی با بیان این مطلب که تولید کننده ها نقدینگی خرید اجناس با قیمت های بالا را ندارد افزود: با افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ توان مصرف کننده ها برای خرید کاهش یافته و به این شکل تولید کننده و مصرف کننده هر دو با هم خسارت می بینند.
به گفته بنی پور در حال حاضر قیمت دو کیلو ذرت و سویا به ترتیب حدود 1250 و 1800 تومان است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com