قیمت بالای جوجه های یکروزه دغدغه مرغداران است

قیمت بالای جوجه های یکروزه دغدغه مرغداران است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران با اشاره به اینکه میزان جوجه ریزی در استان بیش از ۱۲ میلیون قطعه است، قیمت بالای جوجه را از جمله دغدغه ها و نگرانی ها ذکر کرد.
عطاء الله حسن زاده اظهار داشت: طبق آمار جوجه ریزی و شرایط کرونایی، وضعیت تولید مطلوب و قابل توجه است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی و بسته بودن تالارها افزود: ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف مرغ مربوط به این مراکز بود که به دلیل شرایط کرونایی این بازار را از دست داده‌ایم و به رغم وجود شرایط کرونایی، باز وضعیت تولید مطلوب است.

وی گفت: آمار جوجه ریزی در کشور ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون قطعه است و در استان نیز میزان جوجه ریزی حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است.
حسن زاده یادآور شد: وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم نباید مشکلی در عرضه و تقاضا داشته باشیم هرچند ممکن است شرایط گرما بر تولید اثر گذارد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران با تاکید براینکه اگر علوفه و نهاده‌های دامی به موقع در اختیار مرغدار قرار گیرد، نباید مشکلی در عرضه وتقاضا داشته باشیم، گفت: نظام توزیع برعهده متولیان امر است زیرا اتحادیه‌ها در خروجی مرغ در حال حاضر نقشی ندارند.

وی با تاکیدبراینکه مدیران جهاد کشاورزی باید روی خروجی مرغ نظارت داشته باشند، گفت: در حاضر میانگین هزینه تولید مرغ در استان بیش از ۱۹ هزار تومان است.
وی گفت: مرغدار به رغم افزایش هزینه‌های موجود از جمله حمل ونقل و نهاده‌ها با قیمت مصوب اقدام به عرضه مرغ می‌کند و با قیمت کنونی مصوب در حال ضرردهی است.
حسن زاده قیمت جوجه یک روزه را ۱۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: در حالی که قیمت مصوب چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و باید شرایطی فراهم شود تا جوجه با قیمت مصوب در اختیار مرغدار قرار گیرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com