فعالیت 218 کشتارگاه صنعتی طیور در کشور

فعالیت 218 کشتارگاه صنعتی طیور در کشور
رئیس سازمان دامپزشکی کشورگفت: هم اکنون در بخش طیور 218 کشتارگاه صنعتی در سطح کشور فعال است و 84 کشتارگاه صنعتی دیگر نیز در مراحل تاسیس و ساخت قرار دارد.
دکتر سید محسن دستور با اشاره به اینکه تمام کشتارگاههای سنتی طیور تعطیل شده است، اضافه کرد:در این راستا ساماندهی بهداشتی کشتارگاههای دام و طیور از طریق جایگزینی کشتارگاههای سنتی و غیر صنعتی با کشتارگاههای صنعتی بهداشتی و پیگیری تجهیز کلیه کشتارگاههای موجود به سردخانه بالای صفر درجه سانتیگراد را از دیگر فعالیت های اجرایی این بخش است.
به گفته وی، در بخش دام نیز تاکنون با بهره برداری از 56 کشتارگاه صنعتی بهداشتی دام تعداد 460 کشتارگاه سنتی در کشور تعطیل شده و به این صورت تعداد کشتارگاههای سنتی دام از 750 باب به 290 باب کاهش یافته است.
دکتر دستور، همچنین در ارتباط با حمل و نقل دام و طیور زنده و فرآورده های خوراکی دام، طیور و آبزیان گفت: حمل و نقل از فرآورده ها و دام و طیور زنده مستلزم استفاده از خودروهای مناسب دارای مجوز اشتغال به حمل و نقل بهداشتی است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور، افزود: ثبت این خودروها و صدور کد رهگیری و ردیابی آن ها در شبکه یکپارچه قرنطینه دامپزشکی در دستور کار قرار دارد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com