فروش سورگوم و کنجاله سویا در بازارگاه مهیا شد

فروش سورگوم و کنجاله سویا در بازارگاه مهیا شد
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: اختصاص یارانه برای مصرف سورگوم را به منظور رقابت پذیری این گیاه کم آب بر نسبت به ذرت دانه‌ای وارداتی برای تامین خوراک دام و طیور و توسعه کشت آن در کشور مصوب کرد.

«احمدرضا سید علیان» افزود: در جلسه تحول، نوآوری و یشرفت با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، مقرر و مصوب شد برای مصرف سورگوم در خوراک دام و طیور و به منظور رقابت پذیری و جایگزینی آن با ذرت که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، یارانه تعلق بگیرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: پیشنهاد دفتر ما مبنی بر ایجاد زیرساخت فروش سورگوم و سایر گیاهان کم آب بر و مقاوم به کم آبی و شوری دربازارگاه برای جایگزینی با ذرت و سویا مورد موافقت قرار گرفته و این زیرساخت اکنون توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ۱۳ قلم کالای کشاورزی و در گام نخست برای کنجاله سویا و سورگوم آماده شده است.

وی درباره میزان تعلق یارانه به سورگوم اظهار داشت: پیشنهاد ما اختصاص یارانه به میزان حدود ۱۵ درصد قیمت سورگوم است، اما معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و تعیین مقدار یارانه هستند.

سیدعلیان ادامه داد: انتظار داریم تا یک ماه آینده مقدار یارانه مصرف سورگوم تعیین و اعلام شود تا تاثیرش را بر کشت این گیاه در سال جاری بگذراد.

وی با بیان این که تولید سورگوم دانه ای برای تامین خوراک دام و طیور در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: کشت سورگوم علوفه ای و سورگوم دانه ای باید برای جایگزینی با ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای توسعه پیدا کند، اما با توجه به تولید سالانه حدود ۱۶ میلیون تن ذرت علوفه ای و حدود ۹۰۰ هزار تن ذرت دانه ای در کشور، اولویت ما توسعه کشت سورگوم دانه ای است، زیرا به شدت به ذرت دانه ای در تامین خوراک دام و طیور وابسته هستیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام تولید گیاهان و علوفه های کم آب بر و مقاوم به خشکی و شوری را برای تامین بخشی از خوراک دام و طیور با توجه به شرایط خشک کشور ضروری خواند و گفت: دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۴۰۰ برای گیاهان و دام و طیور کم آب بر و مقاوم به کم آبی و شوری ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: ذرت و سورگوم از نظر پروتیین و انرژی تقریبا نزدیک به هم هستند و این درحالی است که نیاز آبی سورگوم یک سوم ذرت می باشد.

سیدعلیان اظهارداشت: از سال ۱۴۰۰ به بعد کشت گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری حدود ۵۰ درصد در کشور افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به این که از ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی تنها یک میلیون هکتار اراضی حاصلخیز در کشور وجود دارد: گفت: آب و خاک در کشور ما رو به شوری است و برای تامین امنیت غذایی و تولید پایدار دام و طیور باید به سمت گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری برویم.

سیدعلیان ادامه داد: در کشور ما با دست اندازی به منابع آبی طی ۵۰ سال اخیر، آب سفره های زیرزمینی کاهش یافته و این امر موجب شده امروزه با پدیده‌های جدیدی همچون فرونشست زمین هم روبرو شویم.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com