فروش ارز واردات نهاده های دامی در بازار آزاد

فروش ارز واردات نهاده های دامی در بازار آزاد
عضو هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: درصدی از ارز مرجع تخصیص داده شده به واردات نهاده های دامی در بازار آزاد به فروش رسیده است، با درصدی از آن هم واردات نهاده های دامی صورت گرفته که البته آن محصولات با نرخ آزاد در اختیار دامدارن و کشاورزان قرار گرفته است.
ایرج عبدی در خصوص آخرین نتایج تحقیق و تفحص از وزارت صنعت،معدن، تجارت در خصوص میزان واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات ما نهاده های دامی با قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان نرسیده بلکه بوسیله دلالان خریداری شده و آن چه به دست دامداران و کشاورزان رسیده به قیمت ارز آزاده بوده است به همین دلیل تولید کنندگان شیر و گوشت ضرر کردند و همین امر موجب کاهش تولیدات شیر و گوشت در کشور شد.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز قابل توجهی برای واردات نهاده های دامی اختصاص داده شده بود اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهدکه ارز اختصاص داده شده به واردات نهاده های دامی در مسیر صحیح به مصرف نرسیده، درصدی از ارز با نرخ مرجع که به واردات نهاده های دامی اختصاص یافته با قیمت آزاد در بازار به فروش رسید است.
عبدی تصریح کرد: مقدار کمی نهاده های دامی نیز که با نرخ ارز مرجع وارد شده بود با قیمت آزاد در بازار به فروش رسیده بود، بنابر این هم کمبود نهاده های دامی وجود داشت و هم گرانی آن، که موجب کاهش تولید شیر و گوشت در کشور شد.
وی ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص از وزرات صنعت، معدن، تجارت در خصوص بررسی میزان ثبت سفارش، میزان اختصاص ارز و نحوه توزیع برنج، گندم و روغن و همچنین میزان واردات نهاده‌های دامی و واردات بی‌رویه ظرف یک ماه آینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
به گزارش مهر بهمن ماه سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص از وزارت صنعت را تدوین و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کرده‌اند، بررسی میزان ثبت سفارش، میزان اختصاص ارز و نحوه توزیع برنج، گندم و روغن و همچنین میزان واردات نهاده‌های دامی و واردات بی‌رویه از محورهای این تحقیق و تفحص است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com