فارس قطب اول پروار بندی و تولید گوشت قرمز در کشور

فارس قطب اول پروار بندی و تولید گوشت قرمز در کشور
فارس توانست برای دومین سال پیاپی مقام نخست تولید گوشت قرمز را در کشور به دست آورده و بعنوان قطب اول پرواربندی و تولید گوشت کشور مطرح شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: پارسال 80 هزار تن گوشت قرمز در استان فارس تولید شد که با کسب این رقم استان فارس توانست برای دومین سال پیاپی مقام نخست تولید گوشت قرمز را در کشور به دست آورده و بعنوان قطب اول پرواربندی و تولید گوشت کشور مطرح شود.
صادقی افزود: این مقدار تولید گوشت قرمز علاوه بر تامین مصرف سرانه 15 کیلوگرمی جمعیت استان فارس مقدار زیادی نیز مازاد تولید داشته ایم که به سایر استان ها صادر شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس با مثبت ارزیابی کردن تاثیر اجرای طرح توسعه کشاورزی در صنعت دامپروری استانتصریح کرد: این طرح ها توانست پتانسیل های تولیدی استان را بسته به نوع تولید از 10 تا 50 درصد افـزایش دهد و پیش بینی می شود مجموع این تـولیدات در سال 1392 از مرز یـک میلیون تن بگذرد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com