عوامل موثر بر کیفیت پوست شترمرغ، سن یا تغذیه؟

عوامل موثر بر کیفیت پوست شترمرغ، سن یا تغذیه؟
یکی از فاکتورهای مهمی که از توسعه این صنعت جلوگیری می کند این است که کشاورزان هر روز به متخصصان تغذیه حیوانات می گویند که وزن مناسب برای کشتار سن ۹ ماهگی می باشد، یک پرنده ۹ ماهه چرمی قابل قبول را تولید می کند. سن توصیه شده برای کشتار حداقل ۱۳ ماهگی می باشد، اخیرا متخصصان تغذیه اهداف کوتاه مدتی با توجه بر وزن به عنوان یک فاکتور مهم و اساسی در آسیب به کیفیت مواد خام به خصوص پوست و پر داشته اند. به گفته دکتر کارمَن به سمتی پیش می رویم که دباغ ها استانداردهای کیفیت چرم خوب را تعیین می کنند که به صلاح نیست. این بیانات ممکن است از شواهدی که هم اکنون درباره پوست ها وجود دارد با حسن نیت بیان شده باشند، اما چیزی که در این میان مهم است درک دقیق تفاوت نظر متخصصان تغذیه مختلف و چگونگی سازگاری این مسئله در مزرعه می باشد. برای دسترسی به وزن خوب در واقع یک رژیم غذایی سالم مورد نیاز می باشد که نتایج آن بهبود کیفیت پوست و توسعه پر می باشد.
این مقاله به بحث برخی ازاین ضدونقیض هاکمک کرده ونشان میدهدکه چراهم اکنون ثابت شده است که پرندگان جوان کشتارشده می توانندپوست های خیلی قابل قبولی برای بازارراتولیدکنندونشان میدهدکه سن ملاک نیست امادرواقع نسبت بلوغ ومشخصه های آن که دربرنامه های مدیریتی تغذیه ای مزرعه کنترل میشودمهم می باشد.

مواد و روش ها:
در تعدادی از پرندگان پرورش داده شده پاسخ هایی که به جیره غذایی داده شده در آفریقای جنوبی مناسب بوده است. آنها اولین جوجه ها را از نوامبر ۲۰۰۰ نگهداری کردند. جوجه ها به طور مصنوعی از تخم های پرورش دهندگان تحت نظارت بیرون آمدند. این جوجه ها قرار بود به وزن ۵۰ گرم برسند. جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم برچسب خوردند و در گروه هایی نگه داری شدند. در این مطالعه هیچ ماده هورمنی استفاده نشد. ۳۶ جوجه از گروه های ۸ تا ۱۴ماهه (۳۵ تا ۶۰ هفته ای) کشتارشدند. ۲ تا هم در نوامبر ۲۰۰۱ و بقیه در ژانویه ۲۰۰۲ کشته شدند. در این مرحله هر پوست به صورت خودکار در کشتارگاه شماره خورده و شماره ها به آنها پانچ می شد. مطالعه دوم شامل ۱۰پرنده به دنیا آمده در اواخر زمستان یعنی بین جولای و آگوست ۲۰۰۱ با ثبت اطلاعات در ۴۴ سال در حالی که در این آزمایش از امکانات موقتی استفاده شد و شرایط پرورش اصلا ایده آل نبود و برای آب و هوای مرطوب زمستان مناسب نبوده، حال این گروه ویژه مقدار زیادی از وقت خود را در محیطی خفه خیلی تاریک و تنگ گذراندند و برای ۸ هفته اول نتایج هوای مرطوب را نشان دادند سپس دیده شد مصرف غذایشان تحت استرس شدید محیطی به ۵۰% کاهش یافته که این امر البته در اواخر آزمایش روبه کاهش گذاشت در پایان، بعد از گذشت ۳ ماه همه جوجه ها مورد وزن کشی قرار گرفتند.
بعد از گذشت ۷ ماه تاثیر این استرس ها دوباره بررسی شد که معلوم شد علت کاهش مصرف غذا برخی از این استرس ها بوده که این پرندگان در اول فوریه ۲۰۰۲ برای کشتار صرف شدند که این جوجه ها ۸ ماهه نبودند، همچنین آن ها خیلی آهسته در اوایل زندگی خود مدام به بیماری دچار می شدند. در این زمینه عکس هایی از محیط نیز تهیه شد همچنین پوست های آنها بعد از کشتار تست شد که کیفیتی متفاوت داشت که این خود دلیل بر این بود که در کیفیت پوست تنها سن مهم نیست البته یک مطالعه بر روی پرندگان پرورش یافته تحت شرایط متفاوت مدیریتی با مشخصه های رشد بسیار متفاوت که نشان داد که نمی توان این کیفیت را تنها به سن نسبت داد.

نتایج:
پرندگان رشد یافته بر اساس جیره غذایی بلومنتین به صورت کاملا واضح مشخصه های رشد را با پیشرفت های خوب نشان دادند. البته تفاوت های گوناگونی بین گروه های سنی مشابه از دسته ای به دسته دیگر وجود دارد که به طور مستقیم نمی توان به فاکتورهای مدیریتی ویژه نسبت داده شود که بعدا در مورد آن بحث خواهد شد. وقتی که پوست ها در مرحله درجه بندی پوست وارد و درجه بندی شدند، متخصصان پوست درخواست تهیه طبقه بندی هایی برای هر پوست بر اساس رشد فولیکول را دادند. آنها ۴ کلاس را در نظر گرفتند که کلاس اول را مطلوب تر و تا کلاس چهارم فولیکول هایی که کوچک و با درجه کیفی پایینی را از نظر تحویل به دامدار را نشان می داد.

کل    / تعداد پوست / کلاس

۵۰     /       ۱۸       /    ۱

۳۳     /       ۱۲       /    ۲

۱۷     /        ۶        /    ۳

۰       /        ۰        /    ۴

%۱۰۰ /      ۳۶        /  جمع

آنها گزارش دادند که بیشتر پوست هایی که از گروه سنی پرندگان ۹ تا ۱۰ماهه بدست آمده، در کلاس ۴ قرار داشته است، طبق متوسط طبقه بندی انجام شده کلاس ۱/۶ و متوسط برای جوجه های ۱۰ماه و کمتر از آن در کلاس ۱*۱۴بوده که خود این مسئله مشخص می کند که سن به تنهایی فاکتور تعیین کننده نیست، البته همه پوست ها از لحاظ سایزوفولیکولپر قابل قبول بودند، یک نکته جالب وجود پوست ۱*۱۴ماهه بود، پرها صاف و بدون برجستگی بودند و فقط یک فاکتور معمولی نامطلوب در محل کشتار پرورش دهندگان و یا پرندگان بالای ۱۴ماه بود مشاهده شد. سایز پوست معمولا در پرندگان جوان مشکل ایجاد می کند دقت کنید پرندگانی که در گروه ۱۰ ماهه و کمتر بودند متوسط ۱۵/۴۶را بدست آوردند که در کل همه پوست ها سایزی بیشتر از معمول را در درجه بندی سایزی با درجه آ بدست آوردند (بیش از ۱۴۵ PQL)

کل     / تعداد پوست / کلاس

۴۰     /        ۴         /    ۱

۳۰     /        ۳         /    ۲

۲۰     /        ۲         /    ۳

۱۰     /        ۱         /    ۴

۱۰۰    /      ۱۰         / جمع

متوسط طبقه بندی انجام شده در کلاس ۲ این بود که یکی از پوست ها در این گروه از رسیدن به استاندارد قابل قبول رشد فولیکول باز ماند. متوسط سایز پوست ها ۱۴/۲بود و یکی از پوست ها از بدست آوردن درجه A (بیش از ۱۴) باز ماند نکته قابل توجه در این گروه این است که با وجود شروعی آرام در زمانی مطلوب برای تغییر رژیم تغذیه به سیستم بهتر، متوسط وزن لاشه های این گروه کم بود. چیزی در حدود ۴۰/۱۸ کیلوگرم که این متوسط پرندگان ۶ - ۵ ماه و پیرتر در کشتارگاه های جنوب آفریقا می باشد.

بحث:
اینکه برخی از تولید کنندگانی که به طور موفقیت آمیزی پرندگان جوان تر را در کشتارگاه ها با پوست های قابل قبول تولید می کنند مشهود است. وقتی که رشد فولیکول ها اندازه گیری می شود از لحاظ اقتصادی پرورش پرندگان کشتاری ۹ و ۱۰ماهه نسبت به نگهداری آنها برای ۱۴ تا ۱۲ ماهگی بسیار حائز اهمیت است زیرا پرندگان درطول ماه های اضافه زندگی خود ۹۰ - ۵۰ بیشتر از غذا استفاده می کنند. زیربنای اقتصادی اضافی و  سرمایه گذاری دامدار نیز به نگه داری پرندگان برای ۶ - ۴  ماه بیشتر می شود. همراه با پرندگان تولید محصولات گوشتی نیز تحت این شرایط پرورش البته افزایش می یابد، درآمد حاصل از تولید گوشت نیز به تنهایی با کاهش هزینه عمل آوری گوشت به عنوان یکی از نتایج حاصل از افزایش محصولات گوشتی افزایش می یابد. دلایل مرتبط به سن در کیفیت پوست در اینجا خلاصه شده در اینکه درک کنیم که همیشه این عوامل با توجه به شرایط و گونه متفاوت است. دلیل اول در نوشتن جیره غذایی کل بقایای صنعتی در نزدیک شدن به وقت گرسنگی در مقایسه با نیازهای غذایی شترمرغ نشان داده شده است، حتی وقتی که دامداران با نسبت های مشابه تغذیه می کنند ممکن است ۲% تفاوت در محتویات پروتینی لوسرین (به عنوان مثال) داشته باشد. لوسرین از یک محصول تمیز در مقایسه با علوفه های با علف هرز تبعا نتیجه ای در تفاوت محصول دارد. شترمرغ ها به چیزهایی که ممکن است به صورت تغییرات ضعیف آشکار شوند، حساسیت بالایی دارند. تغییرات فوق بسیار حائز اهمیت هستند همانطور که در گروه ح مطالعه با تصویر توضیح داده شد فاکتورهای محیطی می توانند تاثیر بسزایی برروی رشد و نمو داشته باشد، با این همه هنگامی که پایه تغذیه صحیح باشد رشد فولیکول ها در مقایسه با میانگین رایج پرورشگاه ها بیشتر و بالاتر باقی می ماند. این اطلاعات کاربردی سن و کیفیت پوست صادر شده از جنوب آفریقا را تضمین می کند.
برخی از دامداران جیره های خودشان را با غذاهای تجاری خریده شده مخلوط می کنند که قواعد و معمول غذاهای جنوب آفریقایی به صورتی است که در آن کنترل های کمی وجود دارد. یک دامدار ممکن است اعتقاد داشته باشد که فرمولاسینون های مشابه را از گروهی به گروهی دیگر سطوح غذایی و سال به سال خریداری می کنند اما همیشه به این حالت نمی باشد، استفاده از عناصر مختلف از گروهی به گروه دیگر سطوح تغذیه ای پایه و مشابهی را ایجاد و طبعا تفاوت بسیاری در عملکرد پرنده بوجود می آورد و این برداشت غلط بیشتر در این مقطع اثر می گذارد. دامداری که ۴ بار در روز غذا در اختیار حیوان قرارمی دهد در مقایسه با کسی که همان غذا را روزی ۱بار در اختیار حیوان قرار می دهد مطمئنن نتایج متفاوتی را می بیند. جوجه های که تحت جیره های مشابه پرورش یافته بودند تفاوت های مشخصه های رشد را به علت فاکتورهای مدیریتی نشان می دهند که شامل:
مدیریت جوجه های کوچک که در سرعت رشد در هفته های ابتدایی تاثیر گذاشته است
محیط
تفاوت در کیفیت میزان لوسرین استفاده شده در جیره غذایی
تجارت پرورش دهندگان جوجه ها

جوجه ها حال ۴ ماهه یا ۱۱هفته ای هستند این امر واضح است که در صورت نگهداری این جوجه ها به شکل صحیح آنها خیلی زودتر از جوجه های دیگر بالغ می شوند. در حالی که هم اکنون تفاوت بسیار واضحی در سرعت رشد وجود دارد. جوجه ها نمونه بسیاری از جوجه های ۴ - ۳ ماهه دیده شده امروز هستند هرگاه جزیات فاکتورهای تغذیه ای که باعث تفاوت بین کیفیت پوست خوب در سنین جوان تروپوست غیرقابل قبول درک شود آنگاه این مسئله که چرا پرورش شترمرغ برای کشتار سریع با پوست های قابل قبول که استاندارد بالاتری را نسبت به پرندگان ۱۴ماهه تولید شده به صورت رایج خواهند داشت، امکان پذیر بوده و روشن می شود.

غذاهای داریل هول به طور دائم برای سال ها به توسعه فرمول های غذایی و دستوالعمل های تغذیه ای که بلوغ پرنده را در سنین جوان تر بوجود می آورد استفاده شده است. او در تمام مدت مطالعات دقیقی انجام داد و از درصدهای مناسب، پروتئین، موادمعدنی، شبه ویتامین ها، ویتامین ها و موادافزودنی طبیعی استفاده کرد. فرمولاسیون های بلومونس(blue months) برای فولیکول ها و ویژگی های رشد سریع پوست ها طراحی شده است که به دلیل خاصیت لاستیکی بیشتر آنها به آسیب های پوستی مقاوم تر هستند. قرار گرفتن همه این موارد با هم باعث ایجاد پوست هایی باکیفیت، در زمانی کمترشده است.

نتیجه گیری:

ان چیزی که روشن است این است که ارزیابی پوست های بدست آمده از پرندگان تغذیه شده با فرمولاسیون های بلومونتاین در دامداری هایمان به طورقطع نشان داده است که توجه به تغذیه خوب خیلی بیشتر از توجه به تخم مرغ های ساده یا زنده نگه داشتن جوجه ها می باشد. این مطالعه نشان می دهد که تغذیه مناسب بر روی سن رشد فولیکول و کیفیت پوست اثر می گذارد با تغذیه مناسب مزایای اقتصادی بیشتری وجود دارد پرورش پرندگان با این روش محصولات گوشتی بیشتری تولید می کند همچنین گوشت حاصل از ماهیچه های سریع رشد کرده نرم تر می باشد و رنگ و عطر بهتری دارد.

ارسال کننده نامشخص
 
نظرات شما
 •  

  omid گفت : ۹۳/۱۲/۰۵

  مطالب مربوط به کشت وصنعت اعم از گلخانه/دام وشتر مرغ را ارسال فرمایید****نیاز شدید به راهنمایی درباره تجهیزات آب شیرین کن /کاشت پسته صنعتی قطره ای-/صنایع وابسته به بسته بندی گوشت -روغن-چرم شترمرغ میباشد.

  پاسخ...
 •  
  گفت : ...

  omid گفت : ۹۳/۱۲/۱۰

  سلام یکی از بدترین موارد پیش آمد شده واسه ی سرمایه گذار ان محترم ، اینه که بمحض ورود به ادارات ذی ربط برای کسب مشاوره و تثبیت نظر برای تحقق سرمایه گذاری هایش ،حضور برخی عناصر ناوارد که حتی درامور اداری دست اندرکار هستند وفقط سازمخالف برای سرمایه گذاری میزنند وبی نهایت تاکید بر ترویج وانتشار حرفهای دست وپاشکسته ی برخی ورود کنندگان ناصحیح به عرصه ی تولید خصوصا شترمرغ هست...مشکل شخص خود بنده در خراسان رضوی همین هست وبود ....بنده مشاورعالی مشارکتهای کلان اقتصادی هستم

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com