علوفه دام قاچاق می‌شود

علوفه دام قاچاق می‌شود
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به قاچاق علوفه از مرزهای غربی کشور،گفت: کمبود و گرانی علوفه و کاهش قیمت گوشت قرمز آینده تولید را با چالش رو به رو می‌کند.
حسین ایراندوست اظهار داشت: خشکسالی و کمبود علوفه در سراسر کشور مطرح است و تولید علوفه در استان اصفهان نیز متأثر از کم بارشی و خشکسالی نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته ضمن اینکه این استان همواره وارد کننده علوفه از استان‌های دیگر بوده است.
وی با اشاره به اینکه علوفه از استان‌های مرزی غرب کشور قاچاق می‌شود، افزود: از این رو با کمبود و گرانی علوفه رو به رو شدیم و اکنون دام سبک ما در مراتع با کمبود علوفه و آب مواجه است.

کاهش قیمت گوشت قرمز نگران کننده است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت قرمز نگران کننده است، اضافه کرد: محصول روی دست دامدار مانده و خریداری برای آن نیست و این موضوع آینده تولید گوشت قرمز را با مشکل مواجه می‌کند.
ایراندوست گفت: ما برای حمایت از دامداران خوراک آماده و جو را در اختیار آنان قرار می‌دهیم و به تازگی از وزارتخانه جهادکشاورزی سهمیه جو خشکسالی را مطالبه کردیم که با آن موافقت شده و بزودی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: از مجموعه امور پشتیبانی دام نیز درخواست کردیم به این مسئله ورود کرده تا بخش قابل توجهی از دام عشایر و مرتعداران را برای ایجاد تعادل در بازار و تأمین ذخایر استراتژیک خریداری کنیم؛ امیدواریم بتوان مشکل علوفه را رفع کرد تا به تولید گوشت قرمز لطمه وارد شود.
میزان قاچاق علوفه قابل توجه نیست
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه میزان قاچاق علوفه عدد قابل توجهی نیست و آنچه در فضای مجازی مطرح شده بیشتر درمورد کاه و کلش است، ابراز داشت: مشکلی که امسال پیش آمده به دلیل خشکسالی و فقر مراتع است و در اصفهان به دلیل نبود جریان زاینده رود کشت علوفه ذرت بشدت کاهش یافت.
ایراندوست با بیان اینکه امسال نهاده جو بیش از ۲.۵ برابر و یونجه بیش از ۲ برابر نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته است، افزود: نرخ کاه و ذرت نیز به همین ترتیب بالا رفته که این افزایش نرخ علوفه بر قیمت محصول نیز اثر می‌گذارد، با وجود این تا امروز روی قیمت گوشت اثر نداشته است و حتی کاهش قیمت گوشت دام سبک را شاهد هستیم که این امر تولید کننده و آینده تولید گوشت قرمز را با چالش مواجه می‌کند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com