عرضه مستقیم هر شانه تخم مرغ با نرخ ۷۴۰۰ تومان در میادین

عرضه مستقیم هر شانه تخم مرغ با نرخ ۷۴۰۰ تومان در میادین
رییس اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ با قیمت ۷۴۰۰ تومان در مراکز و میادین میوه و تره بار عرضه شود. هدایت اصغری افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری های کشور به طور میانگین بین ۳ تا ۳۱۰۰ تومان است که این قیمت برای مصرف کنندگان نیز در هر کیلوگرم حدود ۳۷۵۰ تا چهار هزار تومان عرضه می شود.
وی اظهار کرد: بنا بر این هر شانه تخم مرغ بین ۷۵۰۰ تا هشت هزار تومان در بازار مصرف عرضه می شود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت تولیدکنندگان تخم مرغ مطلوب نیست، چرا که قیمت مصوب کنونی کفاف هزینه های تولید را نمی دهد.
وی ادامه داد: این در حالیست که طبق بررسی کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۳۶۸۰ تومان تعیین شده بود که در حال حاضر تولید کنندگان محصول خود را ۶۰۰ تومان زیر قمیت تمام شده به بازار عرضه می کنند.
وی تاکید کرد: انتظار می رود دولت، با تعیین نرخ منطقی تخم مرغ، تولیدکنندگان این محصول را بیش از پیش یاری دهد. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com