عرضه مرغ منجمد متوقف شد

عرضه مرغ منجمد متوقف شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام‌ تهران گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه بر نیاز کشور، پشتیبانی اقدام به توقف توزیع مرغ منجمد کرده است.
آقای رضا سالمی گفت: روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن مرغ مازاد مرغداران از تمامی استان‌ها با نرخ ۳۰ هزار تومان در حال خرید و جمع آوری از سطح بازار است.

به گفته او، خرید حمایتی تا رسیدن مرغ گرم به نرخ مصوب ادامه دارد و همواره محدودیتی برای خرید وجود ندارد.

آقای سالمی می‌گوید: عرضه مرغ منجمد در تمامی استان ها به منظور حمایت از مرغداران و جلوگیری از زیان آنها متوقف شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: بنابر برنامه وزارت جهاد، صادرات مرغ بعد از تکمیل ذخایر در دستور کار قرار می گیرد.

طی هفته های اخیر روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن مرغ مازاد مرغداران از سطح بازار جمع‌آوری می‌شد که با وجود مازاد عرضه در برابر تقاضا  و توزیع کمتر از نرخ مصوب، خرید حمایتی همچنان ادامه دارد.

بنابر گفته مسئولان اتحادیه و تشکل‌ها در فروردین ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که براین اساس روزانه ۷ هزار تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح بازار عرضه می‌شود که این‌ میزان مازاد بر نیاز کشور است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com