عرضه دامهای طرح خوداتکایی تولید برای کاهش قیمت گوشت قرمز آغاز شد

عرضه دامهای طرح خوداتکایی تولید برای کاهش قیمت گوشت قرمز آغاز شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت : 25 هزار راس دام پرواربندی شده در طرح خوداتکایی تولید گوشت قرمز آماده عرضه به بازار است.
محمد موسوی گفت : پیش بینی می شود با عرضه این میزان گوشت قرمز ، بازار باثباتی در آستانه عید در استان تهران داشته باشیم.
وی افزود : با اجرای طرح خوداتکایی تولید گوشت قرمز 605 واحد پرواربندی نیمه فعال و غیرفعال با حدود 65 هزار راس دام در یک سال اخیرفعال شده است .
به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تحویل 25 هزار راس دام زنده به کشتارگاهها 18 هزار تن گوشت قرمز به تولید قبلی استان که 70 هزار تن بود ، اضافه می شود.
وی افزود : براساس تفاهم نامه ای که در طرح خود اتکایی تولید گوشت قرمز میان سازمان های جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت استان تهران با اتحادیه های توزیعی منعقد شد، این اتحادیه ها موظفند دام زنده را از مراکز پرواربندی خریداری و به بازار عرضه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود:اتحادیه های توزیعی مکلفند هر کیلوگرم گوشت گاو زنده را به قیمت 40 درصد قیمت روز گوشت و گوسفند زنده را با قیمت 45 درصد قیمت روز گوشت از دامدار خریداری کنند.
موسوی گفت : بر اساس این توافق باید هر کیلوگرم گوشت گوساله زنده حدود 11000 تومان و هر کیلو گوشت گوسفند زنده نیز حدود 12 هزار تومان خریداری شود که در عمل گوشت گاو حدود 9500 تومان و گوسفند نیز حدود 10500 تومان خریداری می شود که به نفع دامدار نیست.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار استان تهران نیز به اتحادیه های توزیعی تاکید شد با خرید دام های پرواربندی شده با قیمت توافقنامه اقدام کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران گفت: با عرضه این میزان گوشت قرمز قیمت این محصول در بازار شب عید استان تهران مدیریت و کنترل خواهد شد.
موسوی افزود : در مدت اجرای طرح خود اتکایی تولید گوشت قرمز نیز قیمت گوشت قرمز در بازار ثبات بیشتری داشت.
وی گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده چنانچه اتحادیه های توزیعی خرید را براساس تفاهم نامه انجام ندهند اتحادیه های تولیدی کشاورزی با استفاده از تسهیلات سازمان جهادکشاورزی استان ، دام پرواربندی شده را خریداری و گوشت را به بازار عرضه می کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران افزود : بر اساس طرح خود اتکایی تولید گوشت قرمز قرار است تا پایان سال 94 تولید گوشت قرمز در استان تهران به 864 هزار تن برسد .
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com