عرضه تخم مرغ بیش از تقاضاست

عرضه تخم مرغ بیش از تقاضاست
از 980 هزار تن تولید تخم مرغ در سال بین 700 تا 800 هزار تن مصرف داخل و 50 هزار تن صادرات می شود و برای مابقی برنامه ای در دست نیست.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت: در حالی نیاز کشور حدود ۳۲ میلیون جوجه ریزی است برنامه دولت ۴۰ میلیون تن جوجه ریزی است و برنامه‌ای برای مازاد تولید وجود ندارد.
ناصر نبی‌پور در خصوص وضعیت بازار تخم مرغ اظهار داشت: از ۱۵ روز گذشته بازار ثبات نسبی داشته است و نرخ تخم مرغ در حال حاضر ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو باقی مانده است. البته این نرخ با نرخ اعلامی از سوی کار‌شناسان وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰۰۰ تومان اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های غلط باعث افزایش تولید تخم مرغ و کاهش مصرف آن شده است، افزود: افزایش ۱۰۶ درصدی تولید تخم مرغ در سال ۹۳ و کاهش قدرت خرید مردم (سرانه مصرف ۱۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر) باعث تولید ۲۰۰ هزار تن مازاد تخم مرغ در سال شده است.
وی با اشاره به آمار تولید، مصرف و صادرات تخم مرغ نیز گفت: از ۹۸۰ هزار تن تولید تخم مرغ در سال بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن مصرف داخل و ۵۰ هزار تن صادرات می‌شود و مابقی مازاد تولید است.
نبی‌پور تصریح کرد: تا زمانی که پروانه تولید از سوی نظام مهندسی، برنامه تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار از سوی تولید کننده صورت گیرد وضعیت سامان نخواهد یافت.
وی در خاتمه افزود: در حالی نیاز کشور حدود ۳۲ میلیون جوجه ریزی است برنامه دولت ۴۰ میلیون تن جوجه ریزی است و برنامه‌ای برای مازاد تولید وجود ندارد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com