عدم حضور اعضاء و رسمیت نیافتن مجمع انجمن جوجه یکروزه

عدم حضور اعضاء و رسمیت نیافتن مجمع انجمن جوجه یکروزه

جلسه مجمع انجمن جوجه یکروز در حالی آغاز می شد که از همان ابتدا گمانه زنی های زیادی در خصوص عدم حضور حداقلی اعضاء و به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد حاضر برای رسمیت پیدا کردن جلسه و انجام انتخابان صورت می گرفت.
همانطور که پیش بینی شده بود، با وجود تاخیر چند ساعته برای شروع انتخابات اکثر صندلی های سالن همچنان خالی باقی ماند.
دکتر مهربانی یگانه -دبیر انجمن جوجه یکروزه- بعنوان اولین سخنران پس از خوش آمد گویی به حضار جلسه، به ارائه آماری از تولید جوجه یکروز در سال گذشته و مقایسه آن با ماه های مشابه سال جاری پرداخت و در این خصوص نظرات خود را بیان کرد، سپس توضیحی کوتاه از عملکرد انجمن جوجه یکروز ارائه و در نهایت با دعوت از اعضاء، از آنان خواست تا به بیان نظرات و پرسش های خود از اعضای هیات مدیره بپردازند. در پایان مهندس فارغی - رئیس هیات مدیره انجمن جوجه یکروزه - با بیان نظرات و پیشنهادات خود، از اعضاء خواست تا برای نجات از بحران به وجود آمده در صنعت، همکاری و مشارکت بیشتری از خود نشان دهند.
شاید عدم حضور اکثریت اعضاء انجمن این پیام را برای هیات مدیر داشت که انجمن آنچنان که باید و شاید نتواسته علی رغم تلاش خود، رضایت و اشتیاق اکثر اعضاء را برای حضور در مجمع فراهم کند، هر چند نتیجه منفی این اقدام که نشان از عدم اتحاد بین اعضاء است دامنگیر صنعت و در نهایت خود آنها خواهد شد. 

عکس هایی از جلسه ای که به حد نصاب نرسید
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com