طرح نظام جامع دامپروری و امنیت سرمایه گذاری

طرح نظام جامع دامپروری و امنیت سرمایه گذاری

عباس رجایی، نماینده مردم اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگو با آریا گفت: تصویب طرح نظام جامع دامپروری کشور در مجلس، موجب امنیت سرمایگذاری در بخش دام و طیور کشور خواهد شد.
وی تصریح کرد: قبلاً اگر یک واحد دامپروری و مرغداری در حریم شهری قرار می گرفت، تنها طبق طرح جامع شهری ملزم به تعطیلی واحد می شد. یا اگر جاده یا پروژه عمرانی ایجاب می کرد که واحد دامپروری کنار آن حذف شود، صرفاً با یک دستور آنجا را تعطیل می کردند و مشخص نبود چه سازمانی باید به آن خسارت دهد یا چه سازمانی برای راه اندازی مجدد آن در منطقه ای دیگر مجوز صادر نمایند. با تصویب این قانون این موارد را دیگر شاهد نخواهید بود.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی دستگاه های مختلف در دادن مجوز ها و پروانه های تأسیس و بهره ورداری و بهداشتی معمولاً متقاضیان را معطل می کردند که براساس قانون طرح نظام جامع دامپروری متقاضی اگر روال کارش بیش از یک ماه زمان برد، حق دارد خواستار برخورد قانونی را با چنین روالی شود.
وی اذعان داشت: در این طرح بر لزوم حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشور تأکید شده است تا مانند گذشته مورد سوء استفاده خارجی ها قرار نگیرند و در ثانی جلوی نابودی آنها نیز گرفته شود.
وی افزود: در طرح جامع نظام دامپروری، قانون تضمینی محصولات پروتئینی نیز تصویب شد و هر گونه واردات این محصولات از این پس تنها با اجازه ویژه توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: براساس طرح جامع تفکیک بین دستگاه ها دقیق شده است و هم پوشانی آنها تعریف گشته و دیگر آنها نمی توانند متقاضیان را به یکدیگر پاس دهند. مهمترین مزیت این قانون آن است که قدم اساسی در جهت سیاست گذاری در بدنه دولت و انتقال تصدی گری آن به بخش خصوصی برداشته شده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com