طرح خودکفایی تولید گوشت قرمز روی میز وزارت جهاد

طرح خودکفایی تولید گوشت قرمز روی میز وزارت جهاد
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، گفت: در صورت تصویب طرح خودکفایی تولید گوشت قرمز، 30 درصد به میزان تولید این محصول افزوده می شود.
سعید سلطانی سروستانی در خصوص وضعیت طرح خودکفایی در تولید گوشت قرمز، اظهارداشت: طرح خودکفایی در تولید گوشت قرمز هم اکنون در دست معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.
وی افزود: پس از بررسی های طرح مذکور توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی این طرح در ستاد تنظیم بازار کشور ارائه خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه درصورت تصویب طرح خودکفایی در تولید گوشت قرمز در مجموع 30 درصد به میزان تولیدات این محصول افزوده خواهدشد، گفت: در حقیقت با اجرای این طرح علاوه بر تامین 10 درصد گوشت قرمزی که هم اکنون از خارج کشور وارد می شود میزان تولیدات گوشت قرمز در کشور 20 درصد افزایش خواهد یافت.
وی صادرات گوشت قرمز را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به افزایش میزان تولیدات گوشت قرمز در کشور پس از اجرای طرح خودکفایی در تولید گوشت قرمز می توانیم گوشت مازاد بر مصرف بازار را به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی صادر کنیم.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com