طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی فقط به دنبال انحلال دامپزشکی است

طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی فقط به دنبال انحلال دامپزشکی است

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، سناریوی اصلی طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را انحلال سازمان دامپزشکی کشور دانست.
مهدی خلج در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، با بیان آنکه اساسا عنوان این طرح با محتوا و مواد آن هیچ ارتباطی ندارد، افزود: طراحان این طرح فقط و فقط با یک سناریوی کاملا تعریف شده به دنبال انحلال سازمان دامپزشکی کشور هستند.
خلج، ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی را مستلزم ایجاد ساز وکاری مناسب برای افزایش نسبت ستانده به نهاده خواند و گفت: در طرحی که در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درحال بررسی است، اصلا چنین ساز و کاری پیش بینی نشده است.
به گفته این مقام مسئول، در پیش نویس اولیه طرح افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی واگذاری تمام شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی و نیز انتقال تحقیقات زیرمجموعه این وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی شده بود، در حالی که در طرح کنونی به ناگهان موضوع انحلال سازمان دامپزشکی مطرح شده است.
خلج با بیان آنکه هیچ گونه اصل همبستگی و سنخیت بین وظایف دامپزشکی و کشاورزی وجود ندارد که براساس آن بتوان این وظایف را در یک قانون مطرح کرد، افزود: در مباحت مربوط به دامپزشکی از دام سالم، فرآورده سالم، مخاطرات بهداشتی، بهداشت محوری و سلامت گرایی در تولید، عوامل مخاطره آمیز و بیماری های مشترک انسان و دام و در نهایت بهداشت همگانی و سلامت انسان بحث می شود در حالی که آن سوی ماجرا فقط به کمیت تولید منهای نگاه به کیفیت اهمیت دارد بنابراین در طرح یادشده، مجالی برای آمیختگی و در هم رفتن مسایل دامپزشکی و کشاورزی وجود ندارد.
وی، دامپزشکی و کشاورزی را از نظر نگرش به پدیده ها و سنخیت علمی کاملا متفاوت از هم دانست و گفت: براساس این طرح پیشنهادی، هر بخش می تواند در وظایف دیگری دخالت کند و در نهایت مشکل جدی برای اعمال وظایف دامپزشکی و بهداشت عمومی جامعه ایجاد کند.
به گفته خلج، در این طرح با ظرافت یک ماده از مواد قانون سازمان دامپزشکی آورده شده است اما به اسم خصوصی سازی سازمان دامپزشکی، مجموعه ای از وظایف وزارت جهاد کشاورزی که اساسا اهمیت فنی و سنخیت کارشناسی ندارند، شریک وظیفه ای می شوند که ارتباطی با موضوع ندارد و به عبارتی با استفاده از اهمیت و جایگاه دامپزشکی در عرصه ملی و بین المللی و حساسیت روزافزون آن، برای سایر سطوح وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت الزام آور ندارند، قانون وضع می کنند.
این مقام مسئول با بیان آنکه مردم در این چرخه گرفتار خواهند شد، اظهار داشت: در سطح
جهانی هرچه خصوصی سازی شتاب گرفته است، اعمال ضوابط بهداشتی و اطمینان از عملیاتی شدن مقررات الزام آور و موازین حاکمیتی با حساسیت بیشتری پیگیری شده و سازمان های دامپزشکی به عنوان دستگاه های متولی این موضوع در عرصه دام از قوام و قدرت بیشتری برخوردار شده است اما در طرح پیشنهادی موضوع برعکس است و به اسم خصوصی سازی طوری عمل می کنند که با روح خصوصی سازی متضاد است.
خلج به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد: به دلیل مسئولیت ملی و بین المللی سازمان دامپزشکی، نقش بی بدیل آن در تامین بهداشت دام و سلامت فرآورده های دامی، نقش گسترده در کنترل عوامل بیماری زای بین انسان و دام و دارا بودن نقش ممتاز در پدافند غیر عامل و تحکیم اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و امنیت کشور، موضوع در کمیسیون های بهداشت و درمان و امنیت ملی به صورت کارشناسی و دقیق بررسی شود زیرا افزون بر 70 درصد عوامل مورد استفاده در بیوتروریزم منشا دام یا فرآورده های دامی دارد.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور همچنین با اشاره به طرح نظام جامع دامپروری یا طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور که 16 فروردین ماه جاری توسط نمایندگان مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است، این طرح را دارای دو مشکل اساسی سلب حاکمیت از دولت و سرگردانی مردم دانست.
به گفته این مقام مسئول، در شرایطی که در تمام کشورهای جهان پروانه مراکز پرورش و تولید فرآورده های دامی و آزمایشگاه ها به عنوان یک برگه اعمال حاکمیت و پشتوانه قانونی محسوب می شود، مواد 5 و 16 طرح نظام جامع دامپروری سلب حاکمیت از دولت است.
خلج افزود: در این طرح همچنین برای کسب یک پروانه متقاضیان به سوی دستگاه هایی سوق داده می شوند که نه ضرورت و نه مسئولیتی در این خصوص دارند.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: در صورت تایید نهایی مصوبه مجلس، ضمن سلب حاکمیت دولت با فزونی بیماری های دامی و بیماری های مشترک انسان و دام، افزایش هزینه های کنترل و پیشگیری، عدم تضمین برای سرمایه گذاران بخش دام، طیور و آبزیان مواجه خواهیم شد.
به گفته خلج، با اجرای این طرح باید هر لحظه منتظر باشیم تا یک بیماری فرامرزی تمام کشور را طی کند در حالی که سازمان دامپزشکی به عنوان دستگاه مسئول فاقد هرگونه ابزار قانونی برای اعمال ضوابط و مقررات خود خواهد بود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com