طرح آموزشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان کمیجان برگزار شد

طرح آموزشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان کمیجان برگزار شد
دکترحبیب اسحقی در گفت و گو با ایرنا افزود: توزیع چهار هزار برگ اطلاعیه آموزشی، مراقبت فعال از طیور صنعتی در واحدهای مرغداری و طیور بومی در روستاها ، نمونه برداری بافتی و خونی از تلفات غیر عادی از جمله اقدامات این شبکه در این طرح است.
وی گفت : این طرح با همکاری شوراهای اسلامی روستاها در دوبخش مرکزی و میلاجرد شهرستان کمیجان اجرا شده است.
وی افزود: بیماری عفونی آنفلوانزا بوسیله ویروسی به همین نام با نامهای A, B,C شناخته شده است که نوع A بیشترین توانایی ایجاد همه گیری را دارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com