ایالات متحده؛
صنعت مرغداری دوباره اعتماد به نفس خود را به دست می آورد!

صنعت مرغداری دوباره اعتماد به نفس خود را به دست می آورد!
پس از گذشت بیش از یک سال ازشیوع ویروس همه گیر کرونا اکنون به دنبال انجام واکسیناسیون، صنعت مرغداری جهان دوباره اعتماد به نفس خود را می یابد.
از زمان آغاز پاندمی در ایالات متحده در مارس 2020 میلادی، صنعت مرغداری رو به افول رفت – البته نه تا جایی که پیش بینی شده بود.

سالی که در پاندمی گذشت
اکنون با گذشت بیش از یک سال صنعت مرغداری جهان دوباره توانسته خود را بازیابد – و حتی به سطحی بالاتر از دوران قبل از کرونا برسد.
بر طبق گزارشات رسمی، شاخص اطمینان صنعت مرغداری در فصل اول سال 2021 میلادی 126 بوده است (در سال 1996 میلادی این رقم 100 بوده است) که در مقایسه با رقم 102 در چهارمین فصل سال 2020 افزایش یافته است.
همچنین شاخص وضعیت موجود – که به ارزیابی وضعیت بازار کار می پردازد – از 90 به 115 رسید. شاخص انتظارات – بر اساس برآورد کوتاه مدت از فعالیت های تجاری، کار و سودآوری می باشد – از 109 به 133 رسید.
این آمار و ارقام در مجموع به موازنه و برقراری تعادل در اقتصاد امریکا کمک می کند.

نمودار – وضعیت صنعت مرغداری در دهه 2011 تا 2021 میلادی
آغاز به کار مجدد برخی مشاغل – به خصوص بازگشایی رستوران ها – که به دنبال واکسیناسیون گستردۀ مردمی رخ داده است قطعاً منجر به افزایش تقاضا برای محصولات مرغداری خواهد شد.

واکسیناسیون و ایجاد امید و انگیزه در مردم
بسیاری از مردم در گزارشات، نقش مهم واکسیناسیون کووید19 را در برانگیختن مجدد فعالیت اقتصادی عنوان می کنند.   
آغاز به کار مجدد برخی مشاغل – به خصوص بازگشایی رستوران ها – قطعاً منجر به رونق گیری بخش خدمات غذایی خواهد شد که بخش عمده ای از تقاضا برای محصولات مرغداری را دارد.

چشم انداز سال 2021 میلادی
اگر چه به دلیل تقاضای بی سابقه از سوی چین برای مواد غذایی و کاهش تولیدات در امریکا، انتظار می رود که در اوایل سال 2021 میلادی قیمت مواد غذایی با 10 تا 12 درصد افزایش رو به رو گردد اما بسیاری کارشناسان بر این باورند که صنعت با برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا به حفظ سودآوری خواهد پرداخت.
وزارت کشاورزی امریکا ضمن تأیید این مطلب پیش بینی می کند که تولید مرغ گوشتی در نیمۀ اول سال 2021 کمتر از 1 درصد رشد داشته باشد و برای نیمۀ دوم این سال به دلیل افزایش بیشتر هزینۀ خوراک و نهاده ها، کاهش در تولیدات را برآورد می کند. کارشناسان بر این باورند که به ازای هر پوند 5/3 سنت افزایش بها خواهند داشت که 15 درصد نسبت به سال 2020 افزایش خواهد داشت.
به دنبال واکسیناسیون همگانی و همچنین احتمال فصلی بودن ویروس، به نظر می رسد که پاندمی کووید 19 به مرحلۀ آخر خود رسیده باشد.
اکنون، پس از اینکه بیشتر از یک سال درگیر این پاندمی بودیم آیندۀ بهتری برای صنعت برآورد می شود.
 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com