صنعت طیور در سال 93 ( دانلود رایگان )

صنعت طیور در سال 93 ( دانلود رایگان )
پیش گفتار : کتاب حاضر کوششی برای ترسیم وقایع مهم صنعت طیور ایران و جهان در سال 1393 می باشد.
امسال ششمین سال چاپ چنین مجموعه ای است که در سا ل های گذشته مورد استقبال دست اندرکاران صنعت طیور واقع شده است.
بخشی از اطلاعات این مجموعه توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه تولید شده و مابقی از سایر منابع نظیر معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت پشتیبانی امور دام، مؤسسه ITP ، انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان و صنعتگران تهیه گردیده است.
از مجموع این اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، پیش بینی هایی استخراج و ارائه شده است که کمکهای فراوانی به تصمیمگیری تولیدکنندگان و دستگاه های مرتبط با متولی صنعت میکند.
لازم به ذکر است که این انجمن در طول سال متناوب ا اطلاعات و اخبار صنعت را در اختیار دست اندرکاران و متولیان قرار داده است.

نام کتاب : صنعت طیور در سال 1393
تالیف : انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ایران
طرح؛ اجرا و صغحه آرائی : مجله دامپروران
نوبت چاپ : اول - خرداد - 1394
شمارگان چاپی : 2000 نسخه
لیتوگرافی/چاپ/صحافی : میران
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 152
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com