صدور پروانه ساخت برای ۵۴ محصول در کارخانجات خوراک دام قزوین

صدور پروانه ساخت برای ۵۴ محصول در کارخانجات خوراک دام قزوین
رئیس اداره نظارت بربهداشت عمومی ومواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: برای تولید ۵۴ محصول در کارخانجات خوراک دام وطیور قزوین پروانه ساخت صادر شد.
راول غلامپور اقدمی اظهار کرد: پروانه ساخت هر محصول در واقع شناسنامه محصول از نظر تعیین نوع دام مصرف کننده، ترکیبات مورد استفاده، آنالیز شیمیایی، شرایط نگهداری، تاریخ تولید وانقضاء و شرکت تولید کننده محصول است.  
وی افزود: با توجه به ضرورت تولید محصولات بهداشتی در کارخانجات تولید خوراک دام و نقش آن  در افزایش بهره وری واحدهای پرورش دام وطیور وتولید مواد غذایی سالم برای مصرف انسانی، این اداره کل در ۶ ماهه اول سالجاری ۵۴ پروانه ساخت در۷ کارخانه  استان صادر کرده است.
اقدمی ابراز امیدواری کرد:  با پیگیریهای انجام گرفته توسط اداره کل دامپزشکی استان قزوین و دریافت پروانه بهره برداری بهداشتی سایر کارخانجات  صدور پروانه ساخت محصول افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: کارشناسان این اداره کل با بازدیدهای ادواری از کارخانجات تولید خوراک دام وانجام نمونه برداری وآزمایشات مربوطه در خصوص بهداشت و کیفیت محصولات تولیدی اظهار نظر می کنند.
اقدمی درپایان به  دامداران ومرغداران تاکید کرد: از محصولات خوراک دام وطیور فاقد پروانه بهر برداری بهداشتی ویا پروانه ساخت از سازمان دامپزشکی کشور خودداری کنند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com