صدور پروانه بهره برداری توسط نظام سازمان نظام مهندسی غیر کارشناسی است

صدور پروانه بهره برداری توسط نظام سازمان نظام مهندسی غیر کارشناسی است

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: اگر چه مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل احترام است ولی از بعد کارشناسی صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صلاح سلامت جامعه، شهروندان و بهداشت عمومی نیست.
مهدی خلج معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب افزود: پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی دام و آبزی پروری و کارهای تخصصی مثل آزمایشگاهها صادر می شود.
وی گفت: پروانه بهره برداری یک برگه حاکمیتی است که بر اساس آن دستگاه دولتی متولی تامین بهداشت فرآروده های دامی یعنی دامپزشکی با پشتوانه آن اعمال حاکمیت می کند. با صدور پروانه بهره برداری توسط نظام مهندسی این پشتوانه اعمال حاکمیت از سازمان دامپزشکی گرفته شده و به سازمان غیر مرتبط مسئولیت داده می شود.
خلج افزود: بر اساس یک منطق جهان شمول این قانون برای بهره برداران موانع متعدد ایجاد می کند. در گذشته سرمایه گذاران به یک دستگاه برای صدور پروانه مراجعه می کردند در حالیکه با قوانین جدید افراد بین دستگاههای مختلف حرکت خواهند کرد.
وی پروانه بهره برداری در زمان تاسیس مراکز تولیدی را به منظور مقابله با مخاطرات بهداشتی دانست و گفت: در حین تولید نیز نوع دیگری از پروانه برای تامین سلامت محصول صادر می شود.
معاون بهداشت و پیشگیری نظام دامپزشکی خاطر نشان کرد: با صدور پروانه بوسیله نظام مهندسی قدرت به یک دستگاه و مسئولیت به دستگاه دیگر داده می شود.
وی افزود: اگر فرآیند صدور پروانه به تشکلهای دامپزشکی محول شو دروند منطقی تری طی خواهد شد. در عین حال اصل 44 نیز اجرا می شود.
خلج تامین بهداشت فرآورده های دامی در ایران به دلیل وجود مشکلات عدیده در دامهای کشورهای همسایه بسیار مشکل توصیف کرد و گفت: تامین بهداشت 11 میلیون تن فرآورده های دامی با توجه به موقعیت ایران کاری بسیار سخت است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com