صدور اولین مجوز تأسیس مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های شیری در کشور

صدور اولین مجوز تأسیس مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های شیری در کشور
محمدرضا ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی از تشکیل کمیته مرکزی DHI و صدور اولین مجوز تأسیس مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های شیر در کشور خبر داد.
مهندس ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی گفت: در راستای تحقق بخشیدن به سیاست های دولت تدبیر و امید و بهره گیری از دانش فنی و تجارب نخبگان و فرهیختگان، کمیته بهبود مدیریت گله های شیری (DHI) متشکل از کارشناسان مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات  دامی و اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه تشکیل گردید و جهت انجام فعالیت های ذیربط با همکاری کمیسیون مرکزی صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در چهارچوب ضوابط و رعایت استانداردهای بین المللی برای متقاضیان واجد شرایط (تعاونی ها و اتحادیه های دامداران) مجوز رسمی تأسیس مرکز خدمت بهبود مدیریت گله های شیری طراحی و تدوین گردید.
وی افزود : شایان ذکر است اولین مجوز رسمی خدمات DHI برای شرکت تعاونی وحدت استان اصفهان با استناد بر سابقه خدماتی و امکانات و فنی و تجهیزاتی آن صادر گردید.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com