صدور مجوز برای دامداری های کوچک روستایی خراسان شمالی

صدور مجوز برای دامداری های کوچک روستایی خراسان شمالی
واحدهای دامداری کوچک و نیمه صنعتی خراسان شمالی که تا پیش از این، امکان دریافت مجوز از سازمان را نداشتند اکنون می‌توانند مجوزهای لازم را دریافت و از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوند.
«حسن نامجو»، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی در گفت‌و‌گو با ایرنا، اظهار داشت: براساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی از این پس صدور مجوز واحدهای دامداری روستایی و نیمه صنعتی و واحدهای آبزی پروری روستایی و پرورش کرم ابریشم به این سازمان واگذار شده است. وی افزود: پیش از ابلاغ این بخشنامه دامداری‌هایی که خارج از محدوده روستا و در چارچوب ضوابط واحدهای صنعتی قرار نمی‌گرفتند امکان دریافت مجوز صنعتی و روستایی را نداشتند. همچنین در گذشته واحدهای دامداری روستایی باید 500 تا یکهزار متر خارج از محدوده روستا قرار می‌گرفتند تا مجوز دریافت کنند. وی اظهار داشت: براساس این دستورالعمل این مشکلات برطرف شده و برای دامداری‌های روستایی و نیمه صنعتی خارج از محدوده روستا نیز توسط این سازمان مجوز صادر می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی با اشاره به صدور یکهزار و 700 پروانه دامداری در محدوده روستا فقط در مدیریت جهاد کشاورزی بجنورد، افزود: در گذشته نقشه‌ای برای واحدهای دامداری صادر نمی‌شد.
با وجود این، اکنون برای همه واحدهای دامداری که از این سازمان پروانه تأسیس دریافت می‌کنند نقشه فنی دامپروری توسط شرکت‌های مشاور ارائه می‌شود. با انجام این روند تمام مراحل کار در هنگام ساخت تا مراحل تولید توسط یک کارشناس دامپروری از ابتدا تا انتها نظارت می‌شود.
 
کلمات کلیدی مجوز دامداری
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com