صادرات شیر خشک باعث گرانی محصولات لبنی می‌شود

صادرات شیر خشک باعث گرانی محصولات لبنی می‌شود
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: تبدیل شیر مصرفی مردم به شیرخشک و صادرات آن، اجحاف در حق طبقات محروم جامعه است.
سید محمدرضا بنی‌طبا، ضمن‌ اشاره به انتقادها از وضع عوارض بر صادرات شیرخشک اظهار کرد: وقتی برای تولید شیرخام، یارانه با ارز ‌ترجیحی 4200 تومانی اختصاص یافته، انتظار اینکه محصولات لبنی از جمله شیرخشک بدون عوارض به سایر کشورها صادر شود، انتظاری نادرست، منفعت‌گرایانه و خلاف منافع کشور است.
وی افزود: اینکه برای تولید هر کیلوگرم شیرخشک قریب به 12 کیلوگرم شیرخام استفاده می‌شود و در هر کیلوگرم شیرخام به‌طور متوسط یک‌هزار تومان یارانه استفاده شده، صادرات هر ده هزار تن شیرخشک را معادل خروج 27 میلیون دلار از یارانه مصرف‌کننده ایرانی به سفره مصرف‌کننده خارجی است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: آنچه از آن به‌عنوان مازاد شیرخشک یاد می‌شود در حقیقت، سهم دهک‌های محروم جامعه است.

گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام

وقتی در کشور سرانه مصرف شیر و لبنیات به‌طور خوشبینانه 80 کیلوگرم برای هر فرد در سال است و وقتی این عدد با متوسط 150 کیلو برای هر فرد در جهان بسیار فاصله دارد، ما نمی‌توانیم بگوییم که مازاد شیرخشک داریم و در حقیقت این سهم دهک‌های محروم جامعه است که در سبد آنها قرار نگرفته و تبدیل به شیر خشک شده است. بنی‌طبا با‌ اشاره به قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در حوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی گفت: مطابق برنامه‌های توسعه، وزارت جهادکشاورزی موظف است از محل عوارض بر خوراکی‌های ناسالم مانند روغن، نوشابه و مانند آن، در حوزه افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات هزینه کند اما با پاک کردن صورت مسئله و راهی کردن سهم دهک‌های محروم به خطوط شیرخشک، با افزایش مازاد مواجه شده‌ایم. علت دیگر در این موضوع جذابیت قیمت و مابه‌التفاوت قیمت داخلی شیرخشک با قیمت جهانی آن است.
وی با‌ اشاره به ادعای افزایش قیمت محصولات لبنی در صورت توقف صادرات شیرخشک، این گزاره را اشتباه دانست و افزود: انجام صادرات شیرخشک بدون وضع عوارض مناسب باعث می‌شود قیمت شیرخام به‌عنوان ماده اصلی محصولات لبنی تحریک شده و افزایش یابد و در نتیجه قیمت محصولات لبنی نیز افزایش پیدا کند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: به همین دلیل در سال 98 صادرات شیرخشک ممنوع شد و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت به درستی بر صادرات این محصول عوارض وضع کرده‌اند.
بنی طبا گفت: در حقیقت اگر وضع عوارض بر صادرات شیرخشک صورت نگیرد، قیمت شیرخام از حدود سه هزار تومان کنونی به حدود شش هزار تومان تحریک قیمت خواهد داشت و به تبع آن قیمت محصولات لبنی نیز افزایش خواهد یافت.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com