صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد

صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد
صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تایید وزارت جهاد کشاورزی آزاد شد.
علی اکبر شامانی در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی،موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تأیید وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرد.
این بخشنامه پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com