صادرات بدون برنامه جوجه یک‌روزه،افزایش قیمت می‌آورد

صادرات بدون برنامه جوجه یک‌روزه،افزایش قیمت می‌آورد
مشاور مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی معتقد است اگر مانند سال‌های گذشته بدون برنامه‌ریزی صادرات جوجه یکروزه داشته باشیم،مجددا شاهد کمبود و افزایش قیمت این محصول و نهایتاً گرانی گوشت مرغ هستیم.
چند هفته‌ای است که نوسانات در بازار گوشت مرغ کمتر شده و تقریباً این محصول پروتئینی با قیمت مصوب کیلویی ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی فروخته می‌شود و به گفته مرغداران قیمت جوجه یکروزه گوشتی نیز به عنوان یکی از نهاده‌های تولید مورد نیاز آن‌ها با کاهش قیمت نسبت به ماه‌های گذشته مواجه شده است.
در این شرایط،معاون وزیر جهاد کشاورزی خواهان آزاد شدن صادرات جوجه یک‌روزه شده است.محمد علی کمالی سروستانی -مشاور اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی- درباره این که چنین تصمیمی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد،گفت:بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده برای تأمین جوجه یک‌روزه میزان جوجه‌ریزی به ۹۵۰ هزار قطعه درماه برسد که با درنظر گرفتن ۶۶ هفته به عنوان سن حذف گله مولد مرغ مادر،حدود ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه در ماه تولید می‌شود که در سال به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه خواهد رسید.
وی افزود:با توجه به این‌که نیاز کشور و صنعت پرورش طیور ۱۱۵ میلیون تا نهایتاً ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه است،باید مازاد بر این نیاز را صادر کنیم و امکان آن وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند درصورت افزایش قیمت جوجه یکروزه و گوشت مرغ جلوی صادرات آن را بگیرد.
مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی ادامه داد:اگر بدون برنامه‌ریزی صادرات جوجه یکروزه انجام شود،مجدداً شاهد کمبود این نهاده تولید و گرانی آن خواهیم بود که نتیجه‌ای جزنوسان و افزایش قیمت در گوشت مرغ در پی نخواهد داشت.اما نباید این همه نوسان درصادرات داشته باشیم و صادرات برنامه محور باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و متولیان امرقرار گیرد.
کمالی سروستانی با بیان این‌که صادرات جوجه یک‌روزه و تنظیم بازار گوشت مرغ مسئله برنامه پذیری است،گفت:باید برای صادرات جوجه یکروزه یا هرمحصول دیگری که مازاد تولید آن وجود دارد،کف و سقفی بر اساس نیازداخلی درنظر گرفته شود تا دروهله نخست توجه فعالان و متولیان به بازار داخلی آن محصول باشد و از آن غافل نشویم.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com