شورای نگهبان، تنها امید بخش کشاورزی کشور

شورای نگهبان، تنها امید بخش کشاورزی کشور

I.T.P: مجمع تشکل های صنعت مرغداری ایران با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، نگرانی های خود را از تصویب طرح نظام جامع دامپروی کشور با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور را که در جلسه علنی مورخ 16 / 1/ 88 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است را ابراز داشت.
در نامه فوق اعلام شده است: علی رغم ارائه نظرات کارشناسی پذیرفته شده در تدوین پیش نویس، در هنگام ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب، به سازمانی تقریباً دولتی به عنوان << سازمان نظام مهندسی کشاورزی >> که رئیس آن با پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی و حکم رئیس جمهور محترم منصوب و با استفاده از بودجه دولت و با ساختاری دولتی در سطوح مرکز و استانی اداره می شود، واگذار شده است.
در ادامه این نامه که برای اطلاع حضرت آیت ا... جنتی از مشکلات این طرح ارسال شده است، آمده است: به طور کلی بر خلاف واگذاری امور به بخش غیر دولتی، واگذاری از یک سازمان دولتی مسئول به سازمانی تقریباً دولتی و غیر پاسخگو محول شده که از هر جهت با فرمان مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و با اصول توسعه اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن موقعیت تشکل های قانونی موجود که سال ها مشکلات را متحمل و در مواقع بحرانی به کمک دولت ها شتافته ان، منافات دارد.
در انتهای نامه و ابراز نگرانی مجمع تشکل ها از توصیب این قانون از شورای نگهبان خواسته شده تا در بندهایی که عبارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منظور گردیده ( مواد5،15،16) وظائف به تشکل های قانونی طیور محول گردد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com