شناسایی ۱۸ هزار واحد مرغداری گوشتی در کشور

شناسایی ۱۸ هزار واحد مرغداری گوشتی در کشور
معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به وجود ظرفیت های مناسب تولید مرغ گوشتی در کشور، از شناسایی ۱۸ هزار واحد مرغداری گوشتی در ایران خبر داد.
حسن رکنی اظهار کرد: این تعداد مرغداری گوشتی در حلقه پرورش و تولید قرار دارند و اگر به دنبال افزایش بهره وری، بهبود ضریب تبدیل غذایی،کاهش تلفات و بروز صفات خوب هستیم باید اصلاح ساختار طیور در برنامه کاری قرار بگیرند.
وی، توجه به تولید و تولیدکنندگان را راهی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور و تامین مرغ مورد نیاز دانست و تصریح کرد:کشورهای پیشرفته بیش از دو دهه بوده که کار اصلاح صفات در مرغداری های گوشتی انجام داده و با انجام این کار در کشور، زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت فراهم می شود.
رکنی بیان کرد: اگر بتوانیم اقداماتی را که در طیور و تولیدات طیور داریم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که کاهش واردات نهاده ها و بهره وری تولید را به دنبال داشته باشد به واردات مرغ نیازی نداریم و تولید داخلی به گونه ای است که کشور به واردات مرغ نیاز ندارد.
وی با اشاره به صادرات مرغ گوشتی به کشورهای همسایه در کشور خاطر نشان کرد: این موضوع نشان دهنده نشاط تولید و پویایی آن در صنعت تولید مرغ در کشور است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com