شناسایی شبکه‌های دلالی تامین نهاده‌های دامی در استان یزد

شناسایی شبکه‌های دلالی تامین نهاده‌های دامی در استان یزد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از شناسایی ۴۲ واحد متخلف تامین نهاده‌های دامی خبر داد.
محمدرضا علمدار گفت: در یکسال گذشته بیش از ۴۳۹ واحد توزیعی عمده و خرده فروش نهاده‌های دامی در سطح استان یزدتوسط بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار گرفت که در این راستا برخی از شبکه‌های دلالی تامین نهاده‌های دامی مرغداران و دامداران شناسایی و ۴۲ واحد توزیعی عمده و خرده فروشی متخلف هم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی افزود: عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، امتناع از عرضه، عدم صدور صورتحساب، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت به ارزش ریالی 20 میلیاردو 763 میلیون ریال از تخلفات این واحدها بوده است.
رئیس سازمان صمت استان یزد گفت: بنا به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور، همه نهاده‌های دامی که تامین آن بعهده سازمان جهاد کشاورزی است، واردات آن اعم از جو، ذرت و کنجاله سویا با ارز رسمی صورت می‌پذیرد و نرخ آن در کارگروه مزبور تصویب و ابلاغ شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com