شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394

شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394
باید بگوئیم كه متاسفانه تا سال گذشته ،كاركرد صنعت مرغداری و رویكرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 40 سال پیش تفاوتی نداشت...
زبان فارسی
نوع فایل ZIP
تعداد صفحه 28
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com