شمار گوسفندان در سال 94 به بیش از 47.9 میلیون راس رسید

شمار گوسفندان در سال 94 به بیش از 47.9 میلیون راس رسید
وزارت جهاد کشاورزی در جدول آماری دام سال 94 اعلام کرد: شمار گوسفندان کشور پارسال 47 میلیون و 931 هزار راس ثبت شد که از این رقم استان خراسان رضوی با سهم 13.4 درصدی بالاترین میزان را به خود اختصاص داد.
سال 94 تعداد 6 میلیون و 448 هزار راس گوسفند در استان خراسان رضوی شمارش شدند و پس از آن استان فارس با سه میلیون و 565 هزار راس، سهم 7.4 درصدی داشت و استان آذربایجان غربی نیز با سه میلیون و 437 هزار راس با 7.1 درصد از شمار کل گوسفندان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود ساختند.
همچنین استان های قم و البرز به ترتیب با 287 هزار راس و 328 هزار راس، سهم کمتر از یک درصدی آمار گوسفند ان را در سال گذشته داشتند.
برپایه اطلاعات این جدول، پارسال تعداد 19 میلیون و 967 هزار راس بز نیز شمارش شدند که استان فارس با شمار چهار میلیون و 75 هزار راس بز بالاترین میزان را داشت.
علاوه براین، استان کرمان همراه با بخش جنوبی این استان سال گذشته در مجموع 2 میلیون و 285 هزار راس بز داشتند که قسمت جنوبی 911 هزار راس را شمارش کردند.
سیستان و بلوچستان نیز با یک میلیون و 216 هزار راس بز در سال یاد شده به عنوان سومین استان پرورش این حیوان معرفی شد.
گزارش های وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که 50 درصد گوشت قرمز مورد مصرف کشور از دامهای سبک (گوسفند و بز) به دست می آید.
آمار تولیدات دامی گوشت قرمز در سال 94 برپایه داده های وزارت جهاد کشاورزی برابر با 806 هزار تن بود که از این رقم سهم استان های خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب 71، 61.1 و 49.6 هزار تن ثبت شده که بالاترین میزان را در بین استان های کشور به خود اختصاص دادند.
همچنین استان های هرمزگان، قم و بوشهر به ترتیب کمترین سهم را در تولیدات دامی گوشت قرمز در سال 94 با 6.7، 7.8 و 7.9 هزار تن داشتند.
بررسی روند تولیدات گوشت قرمز در سال های 94- 1392 نشان می دهد که سال 92 میزان تولید برابر با 755 هزار تن بود که در سال 93 به 785 هزار تن افزایش یافت و در سال 94 با رشد 20 درصدی نسبت به سال 92 بیش از 806 هزار تن شد.
حسن رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرد: استقبال خوب کشورهای حوزه خلیج فارس از گوسفند زنده ایرانی موجب شد که در دو سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس گوسفند زنده به این کشورها صادر شود.
دیگر آمار جمعیت دام های کشور در سال گذشته «اصیل، آمیخته، بومی، گاومیش و شتر» از سوی وزارتخانه یاد شده معرفی شدند که به ترتیب یک میلیون و 32 هزار راس، چهار میلیون و 315 هزار راس، 2 میلیون و 842 هزار راس، 204 هزار راس و 171 هزار نفر ثبت و گزارش شده اند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com