شرکت پشتیبانی زیر نظر معاونت امور دام نرود

شرکت پشتیبانی زیر نظر معاونت امور دام نرود
شرکت پشتیبانی امور دام به جای زیرمجموعه معاونت امور دام می‌تواند به‌صورت مستقل مانند شرکت خدمات حمایتی عمل کند و ابزارهای حمایتی از بخش دامی کشور از یک بازو به دو بازو مبدل می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب گفت: شرکت پشتیبانی امور دام که باید بر اساس طرح تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شد، تاکنون به این وزارتخانه انتقال پیدا نکرد.
هدایت‌اله میرمرادزهی افزود: کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از تصویب طرح تمرکز (انتزاع) واگذاری این شرکت را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دادند و به‌نظر می‌رسد تمرکز فعالیت‌ها در یک وزارتخانه می‌تواند اثربخشی بیشتری در حوزه اختصاصی داشته باشد، لذا لزوم انفکاک شرکت پشتیبانی امور دام نیز ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: نگاهی به کارنامه شرکت پشتیبانی امور دام در زمانی که تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است نشان می‌دهد نه‌تنها نتوانسته قدمی مثبت برای ارتقاء وضعیت دامی کشور بردارد، بلکه بسیاری از بحران‌هایی که به‌وجود آمد، به‌علت بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته بوده و امکان پیشگیری از آنها در صورت اجرای درست وظایف شرکت پشتیبانی امور دام وجود داشته است.
شرکت پشتیبانی مثل شرکت خدمات حمایتی مستقل باشد
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قانون‌گذار محل شرکت پشتیبانی امور دام را پس از واگذاری مشخص نکرده است، اما این شرکت می‌تواند پس از انفکاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مستقل فعالیت کند.
میرمرادزهی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام تجربه حضور در معاونت امور دامی را داشته است و به‌نظر می‌رسد اگر به‌صورت مستقل فعالیت کند، می‌توان ابزارهای حمایتی از دامداران را از یک بازوی معاونت امور دامی به دو بازوی مستقل با انعطاف بیشتر اعتباری دانست.
وی یادآور شد: تعدادی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نظیر سازمان تعاون روستایی یا سازمان چای به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و سابقه استقلال فعالیتی در این وزارتخانه وجود داشته، هرچند همه شرکت‌ها و مؤسسات تابع وزارت جهاد کشاورزی تحت نظر این وزارتخانه هستند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com