شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون انتزاع و تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی خبر داد.
عباس رجایی روز شنبه افزود: این واگذاری در پی توافقات وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس انجام شد و به تبع آن تمامی مسوولیت فعل و انفعالات و تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
وی اظهار کرد: انتقال شرکت پشتیبانی امور دام به جهاد کشاورزی با هدف تجمیع و تمرکز ساختارهای سرعت بخشی به مدیریت واحد و تظیم بازار محصولات کشاورزی انجام شده که فواید زیادی را برای بهره برداران دارد.
رجایی اظهار کرد: انتقال شرکت پشتیبانی طبق ماده چهار قانون انتزاع در توافق اولیه وزرای مربوطه تعیین شده بود و در دومین مرحله این توافقات قرار است طبق ماده یک قانون انتزاع تولید و تجارت محصولات استراتژیک همچون گندم (میزان تولید و واردات) تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی محول شود.
وی عنوان کرد: مفاد بند ب ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مجموعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

 
نظرات شما
 •  

  مرغدار گفت : ۹۲/۱۰/۲۵

  نتیجه می گیریم تصمیم و آزمون خطای دولت قبلی در این خصوص خطا از آب در آمد

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com