سیلاژ با کیفیت بالا: 5 نکته که باید در نظر گرفت

سیلاژ با کیفیت بالا: 5 نکته که باید در نظر گرفت
سیلاژ کردن در همه جای جهان توسط کشاورزان استفاده می شود تا علوفه ها سالم بماند. اما گاه با چالش هایی نیز همراه است. متخصصان شرکت بایومین، شرکتی که متخصص در زمینه تغذیه حیوانات است، 5 چالش کلیدی و راه حل های آن ها را شناسایی کرده اند.
از آن جایی که هزینه های خوراک 50 تا 70 درصد مخارج فارم های لبنی و علوفه 40 تا 60 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهند،حتما باید از کیفیت علوفه فارم اطمینان حاصل شود. موارد زیادی وجود دارد که باعث فاسد شدن علوفه می شود.

1- دما
دمای بالا موجب از بین رفتن مقدار زیادی مواد مغذی از مواد سیلو شده می شود. در آب و هوای بعضی مناطق گرم، دمای هوا ممکن است تا چند ماه بالا بماند.

2- سطح pH
بالا بودن سطح pH محیطی را به وجود می آورد که باعث رشد باکتری ها و قارچ ها می شوند، در نتیجه موجب افزایش خطر آلودگی با مایکوتوکسین می شود.

3- مخمر
تاثیرات منفی مخمر بر روی سیلاژ گاهی فراتر از تصور است اما با داشتن مواد خشک مناسب در زمان برداشت، طول برش، تراکم مناسب در زمان انبار کردن و متدهای خوراک دهی می توان خطر آن را کاهش داد.

4- کلستریدیا
در محصولاتی با رطوبت بالا، بزرگترین مشکل کلستریدیا می باشد: کلستریدیا باکتری های بی هوازی درون هاگ می باشد. محصولاتی که از تخمیر کلستریدیایی به وجود آمده اند، موجب افزایش خطر کتوز، سندروم روده هموراژیک (HBS) و مرگ ناگهانی حیوانات می شود.

5- کپک های قارچی
قارچ های صحرایی (مانند آسپرژیلوس و فیزاریم) می توانند مایکوتوکسین تولید کنند. هیچ کدام از موادی که به سیلاژ اضافه می شوند و یا مواد تلقیحی ای که امروزه در بازار موجود هستند نمی توانند مایکوتوکسین ها را کاهش دهند زیرا در برابر pH پایین و شرایط بی هوازی مقاوم هستند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com