سیر صعودی تولید گوشت مرغ در خوزستان

سیر صعودی تولید گوشت مرغ در خوزستان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان استان خوزستان گفت: تولید گوشت مرغ در استان ۱۸ درصد افزایش داشته است.
محمد مشکورزاده بیان کرد: تولید گوشت مرغ آماده طبخ در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۵ هزار و ۲۴۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی افزود: این افزایش حاصل افزایش جوجه ریزی های انجام شده در مرغداری های صنعتی بوده است.
مشکورزاده با بیان این که میزان جوجه ریزی در همین مدت ۳۴ میلیون و ۳۳۷ هزار قطعه بوده اظهار داشت: جوجه ریزی انجام شده در مدت مشابه پارسال  ۲۸ میلیون و ۹۷۷ هزار قطعه بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش جوجه ریزی طی نه ماه گذشته پیش بینی می شود این روند سیر صعودی خود را تا پایان سال ادامه دهد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com